2011 in cijfers

Een onafhankelijke revisor controleert onze jaarrekeningen.

Een onafhankelijke revisor controleert onze jaarrekeningen.

2011 in cijfers. Om zijn volledige onafhankelijkheid te behouden, aanvaardt Greenpeace uitsluitend giften van zijn sympathisanten, en geen subsidies of sponsoring door bedrijven.


2011 in cijfers

Inkomsten, uitgaven en eindresultaat

In 2011 ontvingen we net als in 2010 veel grote legaten van sympathisanten die Greenpeace in hun testament hadden opgenomen. Die extra middelen zullen ingezet worden zoals dat door de erflaters in hun laatste wil werd bepaald.

In 2011 ging 61% van alle middelen naar onze campagnes. Dat percentage ligt lager dan in de vorige jaren, voornamelijk omdat er een verschuiving was in de planning van bepaalde campagnes. Wel hebben we extra uitgaven gedaan om gepast te kunnen reageren op de kernramp in Fukushima in maart.

De balans heeft een positief resultaat van om en bij de 959.000 euro, geld dat zoals voorzien in uitgestelde campagnes zal worden gestoken.

Milieu-impact

Sinds 2007 meten we ons energieverbruik, brengen we onze beroepsmatige verplaatsingen in rekening en kijken we naar onze verschillende gedrukte publicaties om de CO2-uitstoot van onze werking te berekenen.

Het einde van de winter van 2010-2011 en het begin van de winter 2011-2012 waren relatief zacht, waardoor ons gasverbruik lager lag.

Ondanks het intensieve gebruik van videoconferentie tussen de kantoren van Greenpeace wereldwijd, zijn onze professionele verplaatsingen in 2011 gestegen, vooral door onze grote betrokkenheid bij de campagne tegen ontbossing in Indonesië en onze belangrijke bijdrage aan de Greenpeace-delegatie op de klimaattop in Durban.