Belpower is een kleine leverancier die actief is in de drie gewesten van ons land, maar over weinig productiecapaciteit beschikt. Dit bedrijf koopt zijn elektriciteit bij een externe producent in Nederland. Die stroom is vooral afkomstig van gas- en steenkoolcentrales.


Productie/aankopen

  • 3% Hernieuwbare energie
  • 1% Waste
  • 58% Aardgas
  • 31% Steenkool en Olie
  • 7% Kernenergie

Belpower koopt zijn elektriciteit bij een Nederlandse leverancier. We hebben daarom de handelsmix van Nederland (2013) genomen zoals berekend door adviesbureau CE Delft. Die mix wordt vooral opgewekt uit fossiele brandstoffen en kernenergie. Het aandeel hernieuwbaar - waarvan het gros afkomstig is uit windenergie en biomassa- is te verwaarlozen.

Investeringen

  • 100% Hernieuwbare energie

Belpower zal ook in de toekomst voornamelijk haar energie kopen bij andere leveranciers, gezien de beperkte investeringen. De toekomstplannen van Belpower richten zich op zonne-energie (PV-installaties).