EBEM is een elektriciteitsbedrijf in handen van de gemeente Merksplas en opgericht in 2002. Sinds 2003 levert EBEM, voluit Elektriciteitsbedrijf Merksplas, in heel Vlaanderen. EBEM laat zich opmerken dit jaar door nieuwe investeringsplannen in windenergie en de bouw van een biogasinstallatie met een uitgebreid warmtenet.

Productie/aankopen

  • 9% Hernieuwbare energie
  • 0% Waste
  • 28% Aardgas
  • 35% Steenkool en Olie
  • 28% Kernenergie

EBEM koopt zijn energie voornamelijk van een andere leverancier. Om de score van EBEM te kunnen vastleggen hebben we de brandstofmix van de specifieke leverancier onderzocht. Zelf produceert EBEM elektriciteit uit zonne-energie en stortgas. Het biogas is afkomstig uit het IOK-stortterrein in Merksplas.

Investeringen

  • 89% Hernieuwbare energie
  • 11% Waste
  • 0% Aardgas
  • 0% Steenkool en Olie
  • 0% Kernenergie

EBEM plant in vergelijking met haar huidige productiecapaciteit vrij intensieve investeringen. De 89% aan hernieuwbare energie valt te verklaren door de plannen om een aantal windmolens te plaatsen en een biogascentrale waarin men het GFT-afval uit 26 gemeenten zal verwerken. Daaraan gekoppeld komt een warmtenet dat onder meer de gevangenis van Merksplas van warmte zal voorzien. De vernieuwing aan de stortgasmotor blijft aanwezig in de investeringen.