Ecopower is de grootste elektriciteitsproducerende coöperatieve vennootschap (cvba) in Vlaanderen. Het bedrijf draagt de coöperatieve principes hoog in het vaandel (ICA). Wie wil, kan coöperant worden door het kopen van een aandeel. Je bent niet alleen mede-eigenaar van de windmolens of zonnepanelen die Ecopower installeert, je kan ook meebeslissen welke beleid de cvba aanhoudt. Het is immers jouw geld. Een coöperant draagt niet alleen financieel bij, maar heeft ook in de pap te brokken wanneer het over toekomstige investeringen gaat. Greenpeace ondersteunt deze intense vorm van burgerparticipatie in de energiemarkt. Het vergroot het draagvlak voor hernieuwbare energie.

Ecopower levert in heel Vlaanderen. Om klant te worden bij Ecopower dien je een aandeel te kopen. Gezien de coöperatie slechts klanten aanneemt wanneer zij in staat is deze ook van stroom uit hernieuwbare energie te voorzien, is er wel een wachtlijst van ongeveer 4 maanden.

Productie/aankopen

  • 100% Hernieuwbare energie

De productiecapaciteit is enorm toegenomen in vergelijking met 2010. De investeringen die toen werden opgenomen in onze ranking hebben hun impact op de huidige productiecapaciteit. In 2010 kocht Ecopower nog 72% van haar elektriciteit aan, in 2013 was dat 48%. De hoeveelheid geleverde elektriciteit is in die periode ook gestegen. Het aankoopbeleid van Ecopower is bijzonder transparant en berust op zorgvuldig geselecteerde milieucriteria. Ecopower probeert het aanbod evenwichtig te spreiden tussen verschillende hernieuwbare energiebronnen. Wind- en zonne-energie zijn vooral goed vertegenwoordigd, zowel wat de eigen productie als het aankoopbeleid betreft (meer dan 80% komt uit wind en zon). Het aandeel biomassa in de aankoop was veel lager in 2013 dan in 2010.

Investeringen

  • 100% Hernieuwbare energie

Ecopower heeft in verhouding tot haar huidige productiepark een sterk investeringsbeleid. Zowel op korte – als op lange termijn plant de coöperatieve de bouw van een aantal windmolens op land. Ecopower heeft windprojecten in de stellingen over heel België, van Schoten tot Houyet en verder.