GDF Suez/Electrabel blijft in België de grootste energieleverancier met 51,6% van de elektriciteitsmarkt in handen eind 2013 (berekend op basis van geleverde elektriciteit). In België blijven de kerncentrales de belangrijkste productiebron, al zal dit in de toekomst grondig veranderen, door de uitfasering van kernenergie tegen 2025.

Productie/aankopen

  • 17% Hernieuwbare energie
  • 0% Waste
  • 35% Aardgas
  • 17% Steenkool en Ollie
  • 31% Kernenergie

We analyseerden de productiecapaciteit van de groep GDF Suez binnen Europa (incl. Turkije). In 2013 was, net als vorige jaren, aardgas de belangrijkste energiebron. Het aandeel nam echter af omdat de gascentrales niet meer of minder winstgevend waren ( wat nog steeds het geval is). Hernieuwbare energie speelde een belangrijkere rol in de productie in Europa (stijging met 6%). We zien echter het relatieve aandeel van kernenergie en steenkool stijgen, wat meteen een van de verklaringen is voor de lage score van GDF Suez /Electrabel.

Investeringen

  • 11% Hernieuwbare energie
  • 0% Waste
  • 19% Aardgas
  • 23% Steenkool en Ollie
  • 47% Kernenergie

In de investeringen valt meteen het aandeel van kernenergie op. Dat komt doordat de geplande nieuwe kerncentrale in Mooreside (UK) – gebouwd door Toshiba en GDF Suez - een verwachte capaciteit van 3400 MW zal hebben, wat meteen zwaar doorweegt in de investeringscijfers. Zolang deze plannen niet geschrapt worden, houden we daar rekening mee. Daarnaast is het aandeel gas relatief laag, wat een direct gevolg is van de hoge gasprijzen (in vergelijking met steenkool) en de spanningen op de gasmarkt. Het stijgend aandeel van steenkool in de investeringscijfers is het meest opvallend en heeft ook een enorme impact op de score. Het gaat om steenkoolcentrales die reeds gebouwd worden, bv. in Wilhelmshaven (Duitsland), maar ook om plannen op lange termijn. Deze geplande investeringen behandelen we met enige voorzichtigheid, aangezien ze nog niet vastliggen en kunnen veranderen afhankelijk van de evoluties in de energiemarkt.

Het aandeel hernieuwbare energie is beperkt in verhouding tot de andere investeringen. In absolute cijfers echter zijn deze niet gering. Zo bouwt GDF Suez in 2014 twee offshore windprojecten voor de kust van Frankrijk (Noirmoutier, Le Tréport) met een geschatte capaciteit van ongeveer 1000 MW. Verder zijn de investeringen voornamelijk kleinschalige windprojecten. Dat is een positieve evolutie.