Sinds 2011 is Eneco energieleverancier op de Belgische markt. Het is ook de eerste grote energieproducent die voluit kiest voor hernieuwbare energie en gas. Het bedrijf speelt ook een belangrijke rol als ‘game changer’ op de energiemarkt. Eneco durft een duidelijk publiek standpunt in te nemen rond hernieuwbare energie. De ambities van Eneco blijken zowel uit de eigen productie als uit de toekomstige investeringen. Dat verklaart de hoge score van deze leverancier.

Productie/aankopen

  • 47% Hernieuwbare energie
  • 0% Waste
  • 53% Aardgas
  • 0% Steenkool en Olie
  • 0% Kernenergie

Eneco kende een steile groei in België sinds 2011. Onze methodologie voorziet een buffer voor nieuwe leveranciers: zolang zij niet meer dan 20% van hun energie moeten aankopen om te leveren aan Belgische klanten worden deze aankopen niet meegerekend. Door zijn groei op de Belgische markt is Eneco meer gaan aankopen en daarom worden de aankopen nu wel mee opgenomen in onze berekening.

Eneco België koopt rechtstreeks bij Eneco Nederland. Wij bepaalden de productiemix op basis van Enerdata. Het grootste deel van de eigen productie en aankopen komen uit hernieuwbare energiebronnen. Wind speelt hierin een belangrijke rol. Liefst 38% van de eigen productie komt uit windenergie, en een belangrijk deel daarvan wordt in België geproduceerd. Daarnaast blijft aardgas een prominente energiebron voor Eneco. In 2013 haalde Eneco meer elektriciteit uit gascentrales zonder WKK dan in 2011, wat een beperkte negatieve impact heeft op de eindscore van het bedrijf.

Eneco is bewust bezig met het vormen van een duurzaam productiepark in België en Europa. Ze ijveren ook voor een Belgisch energiebeleid dat hernieuwbare energie bevordert.

Investeringen

  • 100% Hernieuwbare energie

Hier zien we een belangrijke verandering in vergelijking met de vorige editie van onze ranking, waar we nog gascentrales in de investeringen zagen. Deze projecten zijn ofwel bevroren ofwel afgevoerd vanwege de hoge gasprijzen. Eneco bleef op vlak van hernieuwbare energie echter niet bij de pakken zitten. Zowel in on- als offshore wind hebben ze een pak projecten aan de gang of op het programma staan, waaronder Norther voor de Belgische kust.