Energie 2030 is een kleine onafhankelijke elektriciteitsleverancier met haar hoofdkwartier in Eupen. De coöperatie Energie 2030 is opgericht in 1995. Het bedrijf Energie 2030 s.a. is opgericht in 2001 door een van de stichtende leden van de coöperatie. De coöperatie is aandeelhouder van het bedrijf. De productiesites zijn in handen van de coöperatie en het bedrijf Energie2030. Bij Energie 2030 hoef je geen coöperant te zijn om klant te worden. Als je klant én coöperant bent, geniet je wel van een aantal (financiële) voordelen.

Productie/aankopen

  • 100% Hernieuwbare energie

Energie 2030 heeft een divers energiepark van windenergie, zonne-energie en kleinschalige biomassa. Deze laatste voldoen aan strikte criteria. Zo moeten de grondstoffen voor de biomassacentrales uit de onmiddellijke omgeving komen. Het gros van de productie komt wel nog steeds uit windmolens op land, dat is sinds onze vorige ranking niet veranderd. Uit het investeringsbeleid blijkt niet dat daar veel verandering in komt, wat we alleen maar kunnen toejuichen.

Investeringen

  • 100% Hernieuwbare energie

Energie 2030 heeft een ambitieus investeringsbeleid (vooral in verhouding tot zijn huidige omvang), dat zich enkel toespitst op de bouw van nieuwe windmolens op land. Dat is ook nodig gezien Energie 2030 actief is in heel België, wat zich toont in de vrij significante stijging in de hoeveelheid geleverde elektriciteit. Vooralsnog heeft Energie 2030 voldoende capaciteit. De toekomstige investeringen zorgen ervoor dat de positie van Energie 2030 verzekerd is.