ENI gas & power maakt deel uit van het Italiaanse conglomeraat ENI. ENI is een voorbeeld van een verticaal geïntegreerd bedrijf. Ze zijn wereldwijd actief in de olie – en gasontginning, het transport, de handel en de levering ervan aan particulieren en bedrijven. ENI is voor het grootste deel in handen van de Italiaanse overheid. We beoordelen ENI hier enkel op haar elektriciteitsproductie – en bevoorrading, de score reflecteert niet alle activiteiten van de groep.

Productie/aankopen

  • 100% Aardgas

Het Europese productiepark van ENI is beperkt tot Italië waar ze enkele gascentrales in hun bezit hebben. Daarnaast hebben ze een heel minieme hoeveelheid aan zonne-energie in de portefeuille (minder dan 0,5% van het totale productiepark). Alle centrales zijn gewone gascentrales (geen WKK). Dit is natuurlijk geen verrassing, gezien ENI zelf gas ontgint. Voor de Belgische markt koopt ENI elektriciteit uit gas. De score van ENI is het resultaat van de plaats die gas inneemt in onze ranking van energiebronnen. Gezien dit een van de transitiebrandstoffen is, krijgt gas een neutrale score.

Investeringen

  • 100% Hernieuwbare energie

De investeringen van ENI zijn 100% hernieuwbaar en gelden – opnieuw – enkel voor haar elektriciteitspark. Het bedrijf heeft plannen om een aantal windmolens te plaatsen. In verhouding tot zijn huidige gasproductie is de nieuw geplande productiecapaciteit echter te verwaarlozen. ENI is dus niet op weg om 100% hernieuwbare elektriciteit te leveren.