Lampiris is een leverancier van elektriciteit die geen echte eigen productiecapaciteit heeft. Maar dankzij een positief aankoopbeleid, voornamelijk bij kleine onafhankelijke producenten, vormt Lampiris de facto een goed alternatief op de Belgische markt.

Algemeen

Productie/aankopen

  • 37% Hernieuwbare energie
  • 10% Waste
  • 12% Aardgas
  • 20% Steenkool en Olie
  • 21% Kernenergie

Gezien Lampiris geen productie heeft, hebben we het aankoopbeleid van het bedrijf onder de loep genomen. Het aandeel kernenergie en fossiele brandstoffen in de grafiek is te wijten aan het feit dat Lampiris ongeveer ¾e van de elektriciteit op de markt koopt. Het grote aandeel hernieuwbare energie in de aankopen is een duidelijke beleidskeuze van het bedrijf. Lampiris kiest specifiek voor lokale leveranciers die elektriciteit produceren uit zonnepanelen, biomassa, biogas en wind. De rol van Lampiris in het vermarkten van deze hernieuwbare energie is erg belangrijk . Verder wordt de score beïnvloed door het aandeel van afvalverbranding in de aankopen. Dat is erg gereduceerd ten opzichte van 2010, wat het rechtstreekse gevolg is van het stijgend aantal klanten.

Daarnaast heeft Lampiris in februari 2014 de aanbesteding gewonnen voor de exploitatie van de stuwdam van La Plate Taille, daarvoor van Electrabel. De stuwdam heeft een capaciteit van 140 MW (+/- 60 windmolens op land). Het voordeel van deze stuwdam is dat ze kan werken als batterij, door water omhoog te pompen wanneer er te veel hernieuwbare energie geproduceerd wordt en het terug te storten wanneer er een tekort dreigt. Dit is een belangrijk element om het groeiende aandeel van variabele hernieuwbare energie op het net op te vangen.

Investeringen

  • 100% Hernieuwbare energie

De investeringsplannen van Lampiris zijn erg beperkt. Dat is ook logisch voor een leverancier die vooral aankoopt. De investeringen zitten in windmolens, die tegen 2016 hun eerste stroom zullen leveren.