75% van de productie van de EDF-groep is afkomstig van kernenergie. Daarmee is de EDF-groep dé Europese kampioen in deze categorie. De investeringen die de groep voorziet, veranderen niets aan die situatie. Ook op lange termijn zou de productie van de groep voor meer dan 70% uit kernenergie blijven bestaan. Let wel: de cijfers voor EDF Luminus in België zijn anders (zie verder).

Productie/aankopen EDF-groep

  • 9% Hernieuwbare energie
  • 0% Waste
  • 5% Aardgas
  • 9% Steenkool en Olie
  • 77% Kernenergie

De EDF-groep is historisch gezien de kampioen in kernenergie. Ook Steenkool en Olie maken nu deel uit van hun brandstofmix, wat de score negatief beïnvloedt. Het aandeel aardgas is gevoelig gedaald van 15% in 2010 naar 5% in 2013. Dat heeft alles te maken met de relatief hoge gasprijzen ten opzichte van de steenkoolprijzen. Het aandeel hernieuwbare energie bestaat voornamelijk uit waterkracht en windenergie op land (voornamelijk verspreid over Frankrijk, Italië en Griekenland) en in mindere mate zonne-energie.

Productie van EDF Luminus in België

De evolutie in aardgas zien we ook bij EDF Luminus in België. Zij vermelden in hun duurzaamheidsrapport 2013 de toekomstige uitfasering van een aantal gascentrales. Vandaag maakt gas in België wel het grootste deel uit van hun productiepark (48%). Net als bij hun hoofdaandeelhouder blijft het aandeel van kernenergie significant (45% – dit betreft het aandeel van EDF Luminus in de Belgische kerncentrales). Het bedrijf heeft wel een stijgende hoeveelheid windenergie (4%) en waterkracht (3%) in haar productiepark.

Investeringen

Investeringen van de EDF-groep

  • 14% Hernieuwbare energie
  • 0% Waste
  • 23% Aardgas
  • 0% Steenkool en Olie
  • 63% Kernenergie

De EDF-groep evolueert naar een bedrijf met kernenergie, aardgas en hernieuwbare energie in het productiepark. Kernenergie blijft ook in de investeringen erg belangrijk bij EDF. Het betreft twee centrales in Groot-Brittanië: Sizewell C en Hinkley Point C1-2. Het aandeel hernieuwbare energie, vooral offshore windprojecten, is licht gestegen sinds onze laatste ranking (van 12% naar 14%). Deze projecten situeren zich voornamelijk voor de kusten van Frankrijk en Groot-Brittannië. Een van de grootste projecten deelt EDF met Eneco Energy, het gaat om Navitus Bay (785 MW).

Investeringen van EDF Luminus in België

EDF Luminus in België focust meer op windenergie op land. Op korte termijn (sinds december 2013) is er voor 270 MW in constructie- of planningsfase. Op langere termijn plant EDF Luminus in België de verdere uitbreiding van haar windpark. Daarnaast vernieuwt het bedrijf haar waterkrachtcentrales. Een nieuwe gascentrale (920 MW) staat ook in de steigers, maar die wordt pas op lange termijn operationeel.nota: Sinds november 2009 is de EDF-groep meerderheidsaandeelhouder van EDF Luminus. De groep is eigenaar van 63% van het kapitaal van SPE-Luminus. Daarom analyseerden we de productie en de investeringen van de EDF-groep in zijn geheel voor de algemene score. Maar aangezien EDF Luminus in België toch een zeker onafhankelijkheid bewaart (1/3e van de aandelen zijn in publieke handen) hebben we de cijfers ook apart geanalyseerd1. In ons overzicht gebruiken we enkel de score van de EDF-groep.


1 EDF Luminus verschilt in deze van Electrabel dat voor 100% is opgenomen in de groep GDF Suez, idem voor Nuon dat volledig is opgegaan in het Italiaanse ENI. EDF Luminus is een aparte entiteit met de EDF groep als meerderheidsaandeelhouder.