Octa+ is sinds oktober 2010 actief op de elektriciteitsmarkt. Daarnaast is het een van de grotere aardoliedistributeurs in België. Octa+ produceert zijn elektriciteit niet zelf. Het bedrijf koopt aan bij een Nederlandse leverancier maar ook rechtstreeks bij producenten van hernieuwbare energie, wkk-installaties en afvalverbrandingsinstallaties, voornamelijk uit België.

Productie/aankopen

  • 22% Hernieuwbare energie
  • 10% Waste
  • 45% Aardgas
  • 19% Steenkool en Olie
  • 4% Kernenergie

Octa+ koopt de elektriciteit die ze levert bij een Nederlandse energieleverancier en een heleboel kleine installaties, vooral uit België. Voor het deel van de Nederlandse energieleverancier hebben we de handelsmix van Nederland (2013) genomen zoals berekend door adviesbureau CE Delft (achtergrondgegevens stroometikettering 2013). We zien dat de meeste energie nog steeds wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen en kernenergie. De rechtstreekse aankopen worden meegeteld als ‘eigen productie’ gezien dit een rechtstreekse ondersteuning is van de producenten. Het aandeel hernieuwbare energie is gestegen ten opzichte van onze vorige ranking. Er is ook afval bijgekomen als energiebron: dit scoort neutraal, net als aardgas. Octa+ is op de goede weg om, dankzij steeds meer directe aankopen, te stijgen in het klassement. Voorlopig blijven ze echter status quo.