Wase Wind is een regionale coöperatie. Ze levert enkel in de omgeving van haar eigen productiefaciliteiten. De coöperatie stelt dat ze uitgaan van het nabijheidsprincipe. Je moet coöperant zijn bij Wase Wind vooraleer je klant kan worden. De cvba zelf investeert via Fortech nv in de bouw van windparken.

Productie/aankopen

  • 100% Hernieuwbare energie

Wase Wind produceert enkel windenergie. Vandaag hebben ze via Fortech BVBA 4 windparken draaiende en 2 in ontwikkeling, allemaal gelegen tussen Gent en Antwerpen. De productiecapaciteit is sinds onze vorige ranking meer dan verdubbeld. De investeringen die toen werden aangekondigd zijn dus gerealiseerd. Dat is goed nieuws.

Investeringen

Wase Wind heeft geen nieuwe investeringen aangekondigd. Het kost veel tijd om nieuwe vergunningen vast te krijgen. Dat geldt niet voor Wasewind alleen. We zijn blij dat de aangekondigde investeringen wel zijn afgerond. Wase Wind investeert wel verder in het verbreden van het draagvlak voor windenergie in Vlaanderen, wat de voedingsbodem moet vormen voor nieuwe projecten. Zo heeft Wase Wind een informatiedag ingericht voor scholieren en kwamen op de Internationale Dag van de Wind een paar honderd schoolkinderen een kijkje nemen. We kunnen dit moeilijk quoteren, maar toch zijn het investeringen die bijdragen aan het verbreden van het draagvlak voor windenergie in Vlaanderen. En dat komt niet enkel Wase Wind ten goede.