De energiesoap blijft maar duren. Woensdag werd de zitting van de Kamer over de verlenging van Doel 1 en 2 opgeschort om de Raad van State de mogelijkheid te geven de nieuwe amendementen van de oppositie te analyseren. En terecht! Dit dossier is intussen zo geplaagd door fouten dat het tijd wordt voor wat juridische zekerheid.

Voelt minister Marghem, zichtbaar geïrriteerd door deze plotse wending, zich stilaan geïsoleerd? Ook binnen de meerderheid lijkt de twijfel te groeien. Gingen er immers geen stemmen op bij CD&V en N-VA dat het misschien tijd wordt om aan alternatieve oplossingen te denken? Minister Marghem en de regering Michel I mogen zich koste wat kost blijven vastklampen aan de kerncentrales, het wordt stilaan onvermijdelijk om een plan B voor de komende winter(s) te bedenken.Grondwettelijk Hof

Het is duidelijk dat de stemming over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 nog niet voor meteen is. Dit betekent bijkomende vertraging voor een proces dat steeds verder wegzinkt in het juridisch drijfzand. Laten we niet vergeten dat ook het FANC nog haar oordeel over de heropening van de oude reactoren moet vellen, inclusief de nodige veiligheidseisen. Vervolgens zal Electrabel het geld voor deze dure aanpassingswerken moeten ophoesten… tenzij het bedrijf het sop de kool niet waard vindt?

En zelfs dan… Laten we even aannemen dat het wetsontwerp van minister Marghem gestemd wordt, dat het FANC een oogje dichtknijpt en dat Electrabel de loterij wint. Dan nog moeten we eerst onze internationale verplichtingen nakomen inzake de levensduurverlenging van oude kerncentrales. Dit betekent het opstellen van een milieueffectenrapport en het organiseren van een publieke consultatie. De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft hierover een eerste uitspraak gedaan in de zaak van Greenpeace tegen de Belgische Staat – maar heeft nagelaten te oordelen over de grond van de zaak. Ons lijkt het in ieder geval duidelijk dat dit wetsontwerp de toets van het Grondwettelijk Hof niet zal doorstaan.

Laten we wedden: Doel 1 en 2 zullen komende winter niet beschikbaar zijn om elektriciteit te leveren... Waar wacht minister Marghem dus nog op om reële alternatieven te ontwikkelen?Verbinding met Nederland

Er liggen immers al verschillende pistes op tafel die ernstige aandacht verdienen. In het bijzonder het voorstel van ex-CREG-baas Dominique Woitrin om de Nederlandse overcapaciteit te benutten door de verbinding met het Nederlandse elektriciteitsnet te versterken. Een versnelling van Elia’s bestaande BRABO-project (momenteel gepland tegen 2019) zou zorgen voor een snelle, technisch haalbare oplossing van het bevoorradingsprobleem en de burger en industrie zekerheid verschaffen voor de winter.

De soap heeft lang genoeg geduurd. Er moet een geloofwaardig plan B opgesteld worden. Een plan dat op korte termijn een betrouwbare bevoorradingszekerheid oplevert – maar die ook op langere termijn verzekert door het sluiten van een energiepact die naam waardig. Deze regering heeft genoeg tijd verloren. De openstapeling van slechte keuzes wordt stilaan lachwekkend. Dus, mevrouw Marghem, blijft u flirten met de black-out? Of heeft u een plan B?