Door een korte periode van regen is het aantal brandhaarden die heel Indonesië teisteren met giftige rook aanzienlijk gedaald... tijdelijk dan toch. Ziehier vier manieren om voorgoed komaf te maken met deze bosbranden... #StoptheHaze!

Wil je helpen strijden tegen deze bosbranden? #StoptheHaze en schrijf je hier in.

Een 13-jarig meisje met haar 7 maand oude broertje dat last heeft van een ziekte aan de ademhalingswegen.

Sommigen noemen het "een misdaad tegen de mensheid", de "grootste milieumisdaad van de 21ste eeuw" en zeker ook de "ergste klimaatcrisis op dit moment in de wereld". Sinds augustus zijn er voortdurend bossen in brand gestoken om plaats te maken voor plantages – een praktijk die al decennia bezig is. Maar door El Nino is het dit jaar extra droog, waardoor de giftige rook neerslaat en blijft hangen. En alsof het nog iet erg genoeg is, woedt de helft van de branden in veengebieden, een belangrijke opslagplaats van koolstof op aarde. De voorbije dagen lag de koolstofuitstoot uit de branden in Indonesië zelfs hoger dan die van de economie  van de hele VS.

De korte regenval deze week in Sumatra en Kalimantan bracht een beetje soelaas, maar de crisis is nog lang niet voorbij. De branden en de rook zullen terugkomen zolang bedrijven het bos verwoesten en veengrond droogleggen en de regering haar beleid te laks toepast. En toch is het mogelijk om deze verwoestende ramp te stoppen… eens en voor altijd.

Militairen helpen het vuur te blussen in een brandend veengebied.

 

1. Stop de houtkap… NU!

Het is een feit dat het stopzetten van de verwoesting van het bos een van de gemakkelijkste en goedkoopste manieren is om een rampzalige klimaatverandering te voorkomen. De rook zal de Indonesische economie dit jaar naar schatting 14 miljard dollar kosten.

Alle leveranciers van landbouwgrondstoffen moeten onmiddellijk stoppen met het kappen van bos en elke verdere ontwikkeling op veengrond; ze moeten worden gecontroleerd en aansprakelijk worden gesteld voor alle mogelijke gevaarlijke en illegale activiteiten.

Een paar bewaakt zijn rubberplantage om ervoor te zorgen dat ze geen vuur vat.

 

2. Veengebied opnieuw onder water zetten, herstellen, regenereren

Vorig jaar beloofde president Jokowi plechtig dat hij de veengebieden zou beschermen en hij betoonde zijn solidariteit door een sloot af te dammen om de drooglegging van een bos op veengrond in Sumatra te stoppen. Sindsdien is het gebied nauwelijks aangetast door de branden van dit jaar.

Vorige week herhaalde hij dezelfde belofte en riep hij op tot een moratorium op het verlenen van vergunningen voor concessies op veengrond, nadat ten minste tien mensen om het leven kwamen door ademhalingsaandoeningen als gevolg van de rook. Het wordt tijd dat president Jokowi zijn belofte houdt.

Door kritieke veengebieden opnieuw onder water te zetten en er ook andere maatregelen op het vlak van waterbeheer uit te voeren, kan het brandrisico er sterk worden verminderd – een oplossing die Greenpeace al jaren voorstelt.

Brandbestrijders blussen het vuur op brandend veengebied.

 

3. We weten wat je vorige zomer deed… en we hebben kaarten om het te bewijzen

Onderzoekers van Greenpeace onderzochten 112.000 brandhaarden die werden geregistreerd van 1 augustus tot 26 oktober 2015. Daaruit bleek dat bijna 40% van de branden voorkwam in concessies die in kaart waren gebracht: op grond die de Indonesische regering had toegewezen aan bedrijven om er hout te hakken of plantages aan te leggen.

Er zijn heel veel concessies waar er brandhaarden staan aangeduid op de kaart, maar uit ons onderzoek blijkt ook dat er een verband is tussen de meeste brandhaarden en één bedrijf: Asia Pulp & Paper.

Dat is geen verrassing. Allereerst is dit de grootste concessiehouder in Indonesië, die al een hele geschiedenis heeft op het vlak van ontbossing. Ten tweede is dit het enige bedrijf dat nauwkeurige kaarten heeft vrijgegeven die aantonen waar zijn concessies zich bevinden en ook die van zijn leveranciers.

Onlangs weigerde de regering in te gaan op het verzoek van Greenpeace om de meest recente kaart met concessies openbaar bekend te maken om die te kunnen analyseren. Andere bedrijven hebben maar heel weinig informatie verstrekt over hun grondeigendom en de concessies die hen bevoorraden, waardoor je je afvraagt wat ze toch te verbergen hebben.

Een neushoornvogel is nog net zichtbaar in een boom in de dikke rook.

 

4. Vuur bestrijden… door samen te werken

De enige manier om deze branden te stoppen is een eind te maken aan de ontbossing. Greenpeace roept de palmolie- en papierbedrijven op om de krachten te bundelen en een totaal verbod op het vrijhakken van woud en ontwikkeling op veengrond in Indonesië af te dwingen. Bedrijven moeten dat kunnen. Want als bedrijven in staat zijn om de bossen op aarde te verwoesten, dan moeten ze toch ook de macht hebben om die te helpen redden?

- Bustar Maitar is campagneleider voor de Indonesische bossen bij Greenpeace Zuidoost-Azië