De bossen van het hoge Noorden vormen een uniek ecosysteem en liggen als een ‘groene kroon’ bovenop onze planeet. We moeten deze bossen beschermen, niet alleen voor hun biodiversiteit, maar ook voor het klimaat en de rechten van de inheemse bevolking.

Ken jij de bossen van het hoge Noorden al?

Het boreale woud is de verzamelnaam voor de uitgestrekte bossen in Alaska, Rusland, Canada en Scandinavië. Vernoemd naar de Griekse god van de noordenwind Boreas, zijn ze in Rusland dan weer bekend als de taiga en in Canada als het Hudsonwoud.

Dit woud verkeert in gevaar: elk jaar gaat er ongeveer 2,5 miljoen hectare verloren. Nochtans zijn er (minstens) 4 goeie redenen om het te beschermen.

1. 1 boom op 4 staat in het hoge Noorden

Zowat alles aan het boreale woud is enorm. Het beslaat 16 miljoen km² - meer dan 25% van alle bossen op aarde - en bevat 750 miljard bomen. Deze dennen en sparren zijn aangepast aan de lange wintermaanden: hun naalden bevatten heel weinig sap, waardoor ze niet bevriezen als de temperatuur zakt tot -35°C. Hun donkere kleur en driehoekige vorm helpen dan weer om zo veel mogelijk zon op te slorpen.

Het gebied telt ook zeer veel meren: in het Canadese deel alleen al bijna 1 miljoen. Ook het meer met de grootste oppervlakte (Bovenmeer in Noord-Amerika) en met het grootste volume (Baikalmeer in Rusland) liggen in het boreale woud.

2. Het woud is een onvervangbare thuis voor mens en dier

Meer dan 20.000 planten- en diersoorten hebben hun thuis in het boreale woud, waaronder de Siberische tijger, de grootste van alle tijgers. Ook de Amerikaanse haas en de Peary-kariboe wonen er. Zij krijgen een witte vacht voor de winter, terwijl de Siberische salamander een soort antivries produceert, waardoor hij kan overleven in de extreem lage temperaturen.

Veel van deze bewoners spreken tot de verbeelding, zoals wolven, elanden en beren. Maar zowat de helft van alle vogelsoorten en zoogdieren in het woud is bedreigd, zoals de met uitsterven bedreigde bosbizon. Daarnaast woont er ook een groot aantal inheemse volkeren, zoals de Inuit in Canada of de Sami in Scandinavië, die een sterke band hebben met het woud.

3. Met het boreale woud beschermen we ook het klimaat

Misschien nog belangrijker dan de biodiversiteit, zijn de koolstofvoorraden die opgeslagen zitten in de bodem en veengronden - meer dan alle tropische wouden samen. Ze vormen de grootste koolstofput op aarde, en helpen zo de opwarming van de aarde te beperken.

Deze cruciale rol van het boreale woud is echter in gevaar. Zowel door de groeiende houtkap als door de grootschalige bosbranden ten gevolge van de opwarming, is het woud vandaag ook een echte koolstofbom, die enkel in bedwang kan worden gehouden door het gebied te beschermen.

4. We hebben het al zo vaak beloofd

In 2010 werden in het Japanse Aichi internationale doelen gesteld voor het behoud van onze biodiversiteit. Zo werd afgesproken om tegen 2020 de aantasting van onder meer bossen te halveren - en koolstofputten als het boreale woud uit te breiden, zodat onze planeet beter bestand wordt tegen de klimaatopwarming. Vorig jaar werd zelfs beslist om ontbossing tegen 2020 volledig te stoppen.

Greenpeace vraagt dan ook aan de landen met boreaal woud op hun grondgebied (Canada, Rusland, VS en de Scandinavische landen) om deze akkoorden na te leven. We moeten deze cruciale ecosystemen beschermen, te beginnen met het primaire woud en de gebieden met een hoge beschermingswaarde. De tijd dringt, zowel voor de lokale bevolking als het klimaat!