Vorige week bracht Greenpeace de illegale praktijken van het Indonesische Asia Pulp & Paper (APP) aan het licht: we troffen op een fabrieksterrein van de papiergigant verschillende stammen aan van een internationaal beschermde houtsoort, klaar om te worden vermalen tot papierpulp. Zul Fahmi, een campaigner bij Greenpeace Zuidoost-Azië, blogt over het verloop van de campagne. 

De 24 uur na de publicatie van de resultaten van ons onderzoek naar illegaal hout bij het Indonesische papierpulpbedrijf waren cruciaal. Terwijl we bij Greenpeace vermaard zijn voor onze directe acties, vormt ons onderzoekswerk de eigenlijke basis om deze milieumisdrijven bloot te leggen. Omdat de duurzaamheidsclaim van APP luidt: “nultolerantie voor illegaal hout”, vonden we dat we de waarheid aan het licht moesten brengen.

Voor wie heeft gemist hoe het allemaal begonnen is, vatten we het nog even samen. De veenwoudenn van Sumatra, de habitat van de Sumatraanse tijger, werden gekapt aan een zeer snel tempo. Een groot deel van deze houtkap vond plaats op land dat APP nu in handen heeft. In deze bossen groeit ook de ramin, een boomsoort die wordt beschermd onder de Indonesische wetgeving. Ramin staat op de Cites-lijst van met uitsterven bedreigde plant- en diersoorten.

Tijdens terreinbezoeken in de grootste pulpfabriek van APP vonden we een tal van illegale raminstammen. Er werden stalen genomen en naar onafhankelijke experts gestuurd, die bevestigden dat het wel degelijk om ramin gaat. Het hele onderzoek werd op film vastgelegd en online gezet op een volledig transparante manier zodat APP, zijn klanten, en nog belangrijker, de Indonesische autoriteiten deze feiten niet langer kunnen negeren.

En hoe heeft APP gereageerd? Ze hebben een verklaring verstuurd waarin ze beloven hun eigen specialisten naar de fabriek te zullen sturen. Maar hoe kunnen de resultaten van een APP-team in dit stadium nog geloofwaardig zijn? Eerder die dag had het bedrijf al verklaard dat het de opdracht had gegeven tot een onafhankelijk rapport waarin geen beschermde soorten gevonden werden. Dit rapport "is niet publiek" en "er zijn geen concrete plannen om de namen van de auditeurs te publiceren”. En vervolgens herhaalde APP weinig verrassend zijn mantra inzake “nultolerantie” voor illegaal hout.

De pijnlijke realiteit is dat we voorbij het stadium van zelfcontrole zijn. Daarom heb ik de politie hier in Indonesië de videobeelden en ander bewijsmateriaal van het onderzoek bezorgd. Nadat hij het bewijsmateriaal had ontvangen, zei de adjunct-directeur van de afdeling Bijzondere Misdrijven me dat deze zaak inderdaad zou vallen onder illegale houtkap en dat de politie de zaak verder zou onderzoeken in overleg met het ministerie van Bosbouw. Het is cruciaal dat dit onmiddellijk gebeurt.

Ondertussen hebben een aantal bedrijven al actie ondernomen om zich van APP te distantiëren. National Geographic heeft ons gemeld dat het niet langer hout van APP zal gebruiken. We hebben ons onderzoek met hen besproken, en hen onder meer aangetoond dat ze in het verleden vezels van APP en van gemengd tropisch hardhout hebben aangekocht. We moeten daarbij samen actie ondernemen, en hebben aangeboden hun aankoopbeleid te helpen strenger maken, maar we zijn ervan overtuigd dat hun belofte om niet langer van APP aan te kopen, oprecht is.

Danone liet weten dat het niet langer papier van APP gebruikt voor het Nutricia-merk in Indonesië. Allemaal goed en wel, maar wat met de rest van hun merken? Daarover wordt tot dusver met geen woord gerept. Er is dus nog wat druk op de ketel nodig.

En misschien dat APP nog het meest in verlegenheid werd gebracht door het nieuws dat het zelfs in de eigen dochterbedrijven gonst van geruchten als zouden ze niet langer van hen wensen aan te kopen, met de verklaring van Collins Debden Australië dat het bedrijf niet langer papieren producten van Indonesische fabrieken afneemt.

Maar er zijn nog heel wat andere bedrijven die papier van APP gebruiken. Xerox, Barnes and Noble, Collins Debden UK, Acer, Paragon Publishing, Countdown, Danone en Constable and Robinson hebben nog geen duidelijk signaal gegeven dat ze niet langer met APP willen samenwerken.

Onderneem vandaag nog samen met ons actie om deze bedrijven ervan te overtuigen zich van de schandalige en illegale praktijken van APP te distantiëren en publiekelijk te verklaren dat ze niet langer papier van het bedrijf zullen aankopen.