De FOD Volksgezondheid heeft verrassend de zes containers met verdacht Amazonehout vrijgegeven. Die waren op vraag van Greenpeace in de haven van Antwerpen geblokkeerd, omdat hun lading afkomstig is van een Braziliaanse zagerij waar ook illegaal gekapt hout witgewassen wordt. Niets aan de hand, oordeelt de FOD nu.

Hout van zagerijen die zich inlaten met illegale bosontginning mag dus ongestraft op de Europese markt worden verkocht. Die boodschap geeft althans de FOD Leefmilieu, door zes containers Amazonehout van de Braziliaanse zagerij Rainbow Trading vrij te geven. De Belgische bedrijven Vandecasteele en Lemahieu bestelden het hout, dat sinds oktober 2014 geblokkeerd was in de Antwerpse haven.

Met deze absurde beslissing tonen de Belgische autoriteiten zich opnieuw onwillig om de Europese houtwetgeving na te leven. Het is niet de eerste keer (sinds de EU-houtwet van kracht is) dat ons land importeurs die zich bij criminele leveranciers bevoorraden, ontziet. Gaat België echt de rode loper uitrolen voor illegaal hout?

Recent onderzoek van Greenpeace in Brazilië bracht aan het licht dat Braziliaanse zagerijen, zoals Rainbow Trading, betrokken zijn bij illegale houtkap. Dat werd vervolgens ook bevestigd door de Braziliaanse autoriteiten, die Rainbow Trading vier boetes uitschreef: twee voor de illegale verkoop van honderden kubieke meter hout, één voor het witwassen van hout en één voor het invoeren van valse informatie in het officiële registratiesysteem.

Je zou denken dat zoiets volstaat om hout van Rainbow Trading van de markt te weren. Maar de FOD concludeert dus dat het vrijgegeven hout perfect legaal is. De brief van de Braziliaanse autoriteiten waarop ze zich baseert, rechtvaardigt die conclusie hoegenaamd niet.

De Belgische federatie van houtimporteurs heeft het wel begrepen. Haar leden hebben onlangs beslist om geen zaken meer te doen met Rainbow Trading.

Deze zagerij is slechts het topje van de ijsberg. De illegale houtkap verwoest het Amazonewoud in een zeer hoog tempo en het witwassen van illegaal hout is er big business. Officiële documenten volstaan niet om de wettelijke oorsprong te garanderen. Zolang het controlesysteem voor de bosontginning in Brazilië niet grondig hervormd is, zullen de importeurs ook andere louche leveranciers uit de regio moeten bannen.

We hebben als Greenpeace klacht neergelegd bij het gerecht, en herinneren de importeurs aan hun verplichtingen in het kader van de EU-houtwetgeving. Ze moeten zich aan een stelsel van zorgvuldigheidseisen houden en maatregelen nemen om elk risico op de verkoop van illegaal hout te vermijden. Vandecasteele en Lemahieu waren op de hoogte van de risico’s lang voor het hout hier arriveerde. Dat ze desondanks doorgingen met de import bewijst dat ze hun verplichting in het kader van de EU-houtwetgeving niet nakwamen. Ze hadden al elke commerciële band met Rainbow Trading moeten verbreken.

En de Belgische autoriteiten? Door de importeurs geen sancties op te leggen, verzaken ze opnieuw aan hun plicht om de Europese houtwet strikt toe te passen...