De Braziliaanse Cerrado is veel minder bekend dan het Amazonewoud, maar als enorm savannegebied eveneens cruciaal voor de biodiversiteit en het klimaat op onze aarde.

Toch mag de landbouwindustrie hier quasi ongestoord zijn gang gaan, ten koste van natuurlijke habitats. Zo ging er de voorbije tien jaar heel wat waardevolle Cerrado verloren.

Dit moet ophouden, vinden Greenpeace en een veertigtal milieuorganisaties. We vragen investeerders en bedrijven die soja en vlees uit de Braziliaanse Cerrado aankopen, om dit unieke ecosysteem te beschermen.

Manifest

De milieuorganisaties doen dat aan de hand van een manifest, waarbij ze zich laten inspireren door het succes van het sojamoratorium tegen ontbossing in het Amazonewoud: een model van samenwerking tussen verschillende schakels in de productieketen, met de steun van de regering en monitoring door het maatschappelijke middenveld.   

Uit de cijfers blijkt hoe hard actie nodig is. Tussen 2013 en 2015 werd maar liefst 18.962 km² van de Cerrado vernietigd, wat het één van de meest bedreigde ecosystemen ter wereld maakt.

Hoge uitstoot

De Cerrado heeft vandaag nog maar de helft van zijn oorspronkelijke omvang. Als de huidige verwoesting zich voortzet, zal nog eens een derde van wat er ons rest onherroepelijk verloren gaan tegen 2050. Daarbij dreigen onder meer 480 plantensoorten te verdwijnen.

Deze evolutie gaat ook gepaard met een hoge uitstoot van broeikasgassen. Zo zal Brazilië er niet in slagen om zijn internationaal bindende doelstellingen te halen in het kader van het Parijs-klimaatakkoord.

Iedereen die betrokken is bij de verhandeling en consumptie van soja en vlees uit de Cerrado, draagt mee de verantwoordelijkheid om tot een oplossing te komen - van verhandelaars tot supermarktketens en investeerders. Alle marktspelers zouden soja en vlees afkomstig van recente vernietiging van de Cerrado links moeten laten liggen.