Goed nieuws voor het regenwoud van het Amazonegebied! Woensdag liet het Braziliaanse milieuagentschap Ibama weten dat ze de vergunningen voor de bouw van de enorme São Luiz do Tapajós-dam op de rivier de Tapajós opschort. Het agentschap heeft erkend dat het project mogelijk risico’s met zich meebrengt voor de Munduruku-indianen er wonen.

De mededeling van Ibama is een belangrijke stap voor het Amazonegebied en voor de rechten van de inheemse volkeren in Brazilië. We hopen dan ook dat deze belangrijke stap vooruit zal bijdragen aan de definitieve schorsing van de megadam. Hieronder enkele redenen waarom dat zo belangrijk is:

De rechten van de indianen

De São Luiz do Tapajós-dam zou een stuk regenwoud blank zetten ter grootte van de stad New York en zou ook belangrijke delen van het grondgebied van de Munduruku-indianen vernielen. Drie dorpen van de Munduruku langs de Tapajós zouden moeten wijken voor de aanleg van de dam. Volgens de Braziliaanse grondwet is het verboden om indianen van hun grond te verdrijven, behalve in extreme gevallen zoals bij rampen of epidemieën, waarna een onmiddellijke terugkeer verzekerd moet worden zodra het gevaar geweken is. Maar om in aanmerking te komen voor die grondwettelijke bescherming, moet de grond van de Munduruku officieel erkend zijn. De Munduruku strijden al decennialang voor deze erkenning – die cruciaal is om stuwdammen op de Tapajós te voorkomen – maar tot voor kort ze hebben daarbij nauwelijks vooruitgang geboekt.

Nu heeft het Braziliaans agentschap dat bevoegd is voor de inheemse volkeren deze maand een rapport gepubliceerd dat een gebied van 178.000 hectare, Sawré Muybu genaamd, erkent als traditioneel grondgebied van de Munduruku-indianen.

Het nieuws over het territorium van de Munduruku en de annulering van de vergunning zijn mooie overwinningen! Maar het officiële proces voor de erkenning van het land van de Munduruku is nog niet afgelopen en de dam is nog niet geschrapt. Het lot van de Tapajós en de voorouderlijke gronden van de Munduruku ligt nog altijd in de weegschaal.

De bescherming van het woud

De megadam van São Luiz do Tapajós zou niet enkel de levenswijze van de indianen ondermijnen, hij zou ook een bosgebied verwoesten dat volgens experten een uitzonderlijke biodiversiteit kent – zelfs naar de normen van het Amazonegebied.

Een milieueffectrapport van de dam in opdracht van Greenpeace Brazilië heeft al aangetoond dat de dam heel wat negatieve gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en de inheemse bevolking van de regio en formuleerde ook de aanbeveling dat het milieuagentschap de vergunningen voor de werken moet weigeren.

De bouwwerken zijn stilgelegd. Nu is het tijd om hem te stoppen!

Hoewel het nieuws van vorige week een grote stap vooruit is, zouden de dam van São Luiz do Tapajós en meer dan veertig andere dammen in het stroomgebied van de Tapajós er uiteindelijk toch kunnen komen. De beslissing van Ibama is niet definitief en kan nog worden ingetrokken.

Daarom is een aanhoudende publieke druk van groot belang. Al meer dan 200.000 mensen uit Brazilië en de rest van de wereld hebben gevraagd om het project stop te zetten. Intussen eisen actievoerders dat grote bouwbedrijven zoals Siemens, Andritz en Tractebel afstand nemen van dit omstreden en verwoestende project.

De opschorting moet een permanente beslissing worden, zodat het project afgelast wordt en zodat de Munduruku-indianen het grondwettelijk recht op hun voorouderlijke gronden toegekend krijgen.

Strijd mee voor de bescherming van de Tapajós. Samen kunnen we het hart van het Amazonewoud beschermen.

Danicley Aguiar voert campagne voor het Amazonewoud voor Greenpeace Brazilië.