JulieHallo, ik ben Julie Rentmeesters en kom het bossenteam van Greenpeace België versterken. Samen met jullie zal ik ijveren voor de bescherming van het Amazonewoud. Natuur is mijn passie. Al vele jaren steun ik Greenpeace en ben ik actief bij verschillende milieuorganisaties. Na mijn studies rechten en milieubeheer heb ik verschillende jaren rond migratie gewerkt.

Met 6,9 miljoen km² is het Amazonewoud het grootste regenwoud ter wereld. Hier vind je meer dan een kwart van alle bekende planten, insecten en dieren terug. De vraag is: hoe lang nog? Een vijfde van deze bossen is al verdwenen. Aan het huidige tempo blijft er over 50 jaar niets meer van over. Dat zou rampzalige gevolgen hebben voor alle leven op aarde, want ook het klimaat lijdt erg onder ontbossing.

Het Amazonewoud houdt immers enorme hoeveelheden CO2 vast. Maar ontbossing tast deze opslagcapaciteit aan, waardoor de concentratie aan CO2 in de atmosfeer toeneemt. Vandaag ligt er tussen 80 en 100 miljard ton koolstof opgeslagen onder het Amazonewoud, ofwel vijf maal de jaarlijkse CO2-uitstoot van de Verenigde Staten. Als de broeikasgassen vrijkomen, zullen ze de klimaatverandering in een stroomversnelling brengen. Daarom is de doelstelling van Greenpeace zo belangrijk: tegen 2015 'nulontbossing' in het Amazonegebied.

In 2012 staat er veel op het spel voor het Amazonewoud.

Boswetgeving in Brazilië
Zestig procent van het Amazonewoud ligt in Brazilië en dreigt zijn bescherming te verliezen door een omstreden hervorming van de Braziliaanse boswet. Zoals eerder gemeld is hier al over gestemd in de Braziliaanse Kamer en Senaat. Volgende maand moet president Dilma Rousseff beslissen of ze al dan niet haar veto stelt tegen deze hervorming. Wij stellen alles in het werk om haar op andere gedachten te brengen, want door de geplande hervorming zou de ontbossing in Brazilië een versnelling hoger schakelen.

Top van de Aarde
Van 20 tot 22 juni biedt de Braziliaanse stad Rio de Janeiro onderdak aan de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling. Het doel van deze top is staatshoofden en regeringsleiders warm te maken voor duurzame ontwikkeling, en de geboekte vooruitgang op dit vlak te evalueren. Alle ogen zullen op Brazilië gericht zijn, en wij maken van die gelegenheid gebruik om zijn regering openlijk te laten verklaren dat ze maatregelen zal treffen voor nulontbossing tegen 2015.

Rainbow Warrior III
Ons nieuwe schip, de Rainbow Warrior III, zet in maart koers naar Brazilië. Daar zal het enkele weken ter beschikking staan van onze Amazonecampagne. Ik mag nog niet alles verklappen, maar we zullen de Amazone opvaren op zoek naar inheemse stammen, zeldzame diersoorten en natuurlijk om te getuigen van de schoonheid van dit mythische woud. Het zal ook een goede gelegenheid zijn om aan de hand van video's en foto's de bedreigingen voor de tropische bossen aan de kaak te stellen. Hou ons zeker in de gaten.

Je hoort het: de uitdagingen zijn enorm. Maar jouw steun en onze overwinningen geven hoop en energie om ze het hoofd te bieden. We lagen al aan de basis van de oprichting van twee reservaten (die ongeveer een vierde van het Amazonebekken beslaan), we hebben al een moratorium verkregen op ontbossing voor sojateelt en hebben een akkoord gesloten met de veesector. En 9 februari werd Paulo Adario, collega van Greenpeace Brazilië, door de Verenigde Naties uitgeroepen tot “Bossenheld”.

Tijd voor actie nu.

Tot binnenkort,

Julie