UPDATE 27.09.2017

Goed nieuws! De Braziliaanse president Michel Temer heeft zopas zijn omstreden decreet weer ingetrokken, na fel protest van milieuorganisaties, Braziliaanse kunstenaars, inheemse leiders en het middenveld. Hoe erg de situatie ook is, geen enkele president blijkt volledig immuun voor publieke druk. 

Met Renca behalen we een mooie overwinning, maar het Amazonewoud en de inheemse gemeenschappen zijn niet gered. Temer en de machtige landbouwindustrie zullen blijven proberen om meer regenwoud open te stellen voor verwoestende ontginning...

BERICHT VAN 28.08.2017

Je hebt het schokkende nieuws misschien al gehoord of gelezen: in Brazilië wordt een stuk Amazonewoud zo groot als anderhalf keer België opengesteld voor mijnbouw. President Michel Temer maakt er per decreet een einde aan de bescherming van het zogenaamde Renca-reservaat, in het noorden van het land.

Milieuactivisten over de hele wereld houden hun hart vast. Tot overmaat van ramp maakt de demarche van Temer deel uit van een veel grotere aanval op de mensenrechten en op de Braziliaanse democratie in haar geheel. Het is dan ook typerend dat er in de Renca-zaak geen enkel overleg geweest is met de lokale en inheemse bevolking, zelfs al is de impact op hun levensomstandigheden erg zwaar.  

Terwijl de politieke chaos regeert in het land, probeert de lobby van de landbouwindustrie (de ruralistas) in tandem met enkele machtige zakenlieden in sneltempo een reeks maatregelen door het parlement te jagen. Krijgen die groen licht, dan zal dat een ongeziene terugval betekenen voor de bescherming van het milieu, en van de rechten van traditionele gemeenschappen en landarbeiders.

De bedoeling van deze regering is om meer land open te breken voor verwoestende ontginning, of voor verkoop aan buitenlandse investeerders. Ze is bezig milieuregels voor mijnbouw en andere infrastructuur af te zwakken, de oppervlakte beschermd gebied naar beneden te halen, de erkenning van inheems grondgebied on hold te zetten, het gebruik van grotere hoeveelheden pesticiden toe te staan (ook van bestrijdingsmiddelen die in andere landen verboden zijn), publiek land open te stellen voor landroof, amnestie voor milieumisdaden te geven en de sociale rechten van kleine grondbezitters en hun arbeiders aan te vallen.

Om deze perverse agenda door te drukken, gebruiken de regering-Temer en de lobby van de agro-industrie in het Braziliaanse Congres allerhande procedures om de goedkeuring te versnellen, en experts en het civiele middenveld buiten spel te zetten.

De gevolgen laten zich raden: er zal opnieuw (veel) meer ontbost worden in het Amazonewoud, Brazilië zal zijn internationale klimaatbeloften en biodiversiteitsverdragen schenden, en de rechten van inheemse groepen (en meer algemeen, de mensenrechten) in het gedrang brengen. Brazilië staat nu heel ver weg van de voortrekkersrol die het tot voor een paar jaar nog had in de strijd tegen de ontbossing.

Niet alleen het Amazonewoud en het klimaat zijn de dupe. Vandaag dreigen in Brazilië belangrijke democratische verwezenlijkingen verloren te gaan.

Dit mogen we niet laten gebeuren.