Hoe zou het nog zijn met Delhaize? Dankzij jouw massale steun, heeft de supermarktketen zich op 17 februari geëngageerd om palmolie gelinkt aan ontbossing uit de producten van
zijn huismerken te verwijderen. Palmolieplantages zijn één van de belangrijkste oorzaken van ontbossing in Indonesië en rukken ook in Afrika steeds verder op. Vorige week gaf Delhaize in zijn jaarlijkse duurzaamheidsrapport een eerste stand van zaken.

Ontbossingsvrij tegen 2020

Delhaize maakt deel uit van een groeiende groep bedrijven die maatregelen willen nemen om ervoor te zorgen dat de palmolie in hun producten niet bijdraagt tot ontbossing en sociale conflicten. Het gaat om fabrikanten van bekende merken zoals Unilever, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Vandemoortele, Lotus en vele anderen, maar ook om palmolieproducenten en -handelaars, zoals Wilmar en GAR.

Delhaize heeft beloofd dat het tegen 2020 alleen nog ontbossingsvrije palmolie zal gebruiken in de producten van zijn huismerken. Palmolie afkomstig van plantages waarvoor bos werd gekapt of veengrond werd vernietigd, komt er dan niet meer in. 2020 is nog veraf, maar tegen 2018 moet 80% van alle gebruikte palmolie ‘schoon’ zijn en tegen eind 2015 moet alle palmolie traceerbaar zijn. Delhaizes leveranciers zullen met andere woorden precies moeten kunnen zeggen van welke plantages de palmolie die ze gebruiken afkomstig is.

De eerste stappen

Of er ook daadwerkelijk een einde komt aan ontbossing en sociale uitbuiting voor palmolie, hangt af van de concrete implementatie van dit nieuwe palmoliebeleid. Delhaize en co hebben nog veel werk voor de boeg: Welke producten bevatten palmolie? Waar komt de palmolie in die producten precies vandaan? Heeft de producent een beleid om bossen en veengronden te beschermen? En wordt dat beleid ook effectief toegepast? Om de ‘vuile’ palmolie uit hun producten te bannen, moeten deze bedrijven systemen ontwikkelen die hen toelaten dit soort vragen accuraat te beantwoorden.

Delhaize heeft winkels in acht landen op drie continenten, met telkens verschillende leveranciers. In al deze landen heeft Delhaize intussen de producten geïdentificeerd die palmolie bevatten, en in zes van de acht is ook een schatting gemaakt van de hoeveelheid gebruikte palmolie, in totaal ongeveer 8.000 ton per jaar.

Delhaize liet weten dat het plaatje deze maand nog wordt vervolledigd voor de overige landen. Later dit jaar zal Delhaize alle leveranciers formeel op de hoogte stellen van de voorwaarden waaraan hun palmolie moet voldoen. Dit zijn allemaal noodzakelijke stappen in de implementatie van het beleid, die aantonen dat het Delhaize menens is.

Positief is ook dat Delhaize zijn nulontbossingsbeleid ook wil uitrollen voor andere risico-
grondstoffen, zoals papier en soja – al blijft de concrete uitwerking hiervan voorlopig nog erg vaag.

Tijd voor daden

Voor een eerste belangrijke test is Delhaize alvast niet geslaagd: de omgang met problematische leveranciers. Greenpeace doet regelmatig terreinonderzoek naar leveranciers van palmolie die betrokken zijn bij bosvernietiging. Onze laatste bevindingen, gepubliceerd tijdens onze campagne rond Head & Shoulders en bezorgd aan Delhaize, linkte drie palmoliebedrijven – KLK, Musim Mas en Asian Agri – aan ontbossing en sociale conflicten. Delhaize liet weten dat deze bedrijven gelinkt zijn aan zijn toevoerketen, maar dat het nog geen stappen tegen hen ondernam.

Greenpeace verwacht van Delhaize dat het consequent is met zijn eigen beleid, en onmiddellijk actie onderneemt met betrekking tot problematische leveranciers. Dit betekent zijn eisen kenbaar maken aan deze leveranciers en – indien de wanpraktijken niet stoppen – hen uit hun toevoerketen verwijderen.

Colruyt moet volgen

Intussen blijft de lijst van bedrijven die zich engageren voor een nulontbossingsbeleid gestaag groeien, met nieuwe namen zoals Danone en Johnson & Johnson. De grote afwezige blijft echter Colruyt, dat blijft vasthouden aan de gebrekkige RSPO-certificering. De grootste supermarktketen van België zal dringend een inhaalbeweging moeten maken en duidelijk stellen hoe het palmolie uit ontbossing uit zijn producten zal weren, wil het niet hopeloos achterblijven.