UPDATE 05.07.2017 - Voorlopig mag er geen bos worden gekapt voor de uitbreiding van transportbedrijf H. Essers in Genk. De Raad van State schorst het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat hiervoor noodzakelijk is. De plannen houden onvoldoende rekening met de impact van de eerdere uitbreiding en de gemaakte afspraken rond natuurbescherming. Greenpeace en andere milieuverenigingen die naar de rechter waren gestapt, reageren opgelucht. 

Bericht van 16.06.2017

Door de bomen het bos niet meer zien. Deze uitdrukking betekent dat men 'door te veel op details te letten, het geheel uit het oog verliest'. In het geval van H. Essers kan men dit letterlijk nemen: ‘door de magazijnen het bos niet meer zien’.

H. Essers is één van de meest toonaangevende bedrijven in Europa op het vlak van transport en logistiek. In 2016 boekte het bedrijf een omzet van meer dan een half miljard euro.

En het plant om vele hectaren bos van de Zonhoverheide te doen verdwijnen.

Hoe is het mogelijk dat een bedrijf zoals H. Essers, al bijna 90 jaar partner in de ontwikkeling van Limburg, nu alleen nog maar oog heeft voor haar winstcijfers ten koste van de kwetsbare en bedreigde natuur die haar omringt?

Ik kan amper geloven dat dit ondertussen internationale bedrijf, gemanaged door de meest succesvolle en geprijsde professionals uit de regio, geen betere oplossing kan vinden voor haar uitbreidingsplannen dan het botweg vernietigen van een beschermd bosgebied.

Natuurbehoud is geen boekhouden

Natuurbehoud gaat verder dan compensatiemaatregelen of investeringsbeloftes. Het gaat over een bos, een kwetsbaar natuurgebied dat al langer bestaat dan de oprichtingsakte van H. Essers en dat niet één-twee-drie vervangbaar of opnieuw te maken is.
H. Essers bestendigt door het kappen van de Zonhoverheide misschien haar jaarlijkse groei van 10%, ten koste van zware verliezen voor dit waardevolle natuurgebied ‘dat er ook wat ongelukkig ligt’ (Gert Bervoets, ceo H. Essers).

Maken bedrijven geen deel uit van de maatschappij?

De 5400 medewerkers van H. Essers, de raad van bestuur, Noël Essers en hun families maken deel uit van onze samenleving. Verstaat H. Essers dan niet dat er ‘publiek verzet’ is tegen dit soort vernietigende bedrijfscultuur die de gehele gemeenschap treft?
Misschien wil het bedrijf dit niet begrijpen omdat dit idee niet past in zijn boekhouding?

De uitdaging voor Essers 

Het boscomplex Zonhoverheide vormt samen met het heide-, en duinengebied Schemmersberg een uitgestrekt waardevol natuurgebied van 320 hectare groot.
De laatste 30 jaar is er gekapt voor zandontginning en industrie. De ecologische draagkracht van de Zonhoverheide en de aansluitende natuurgebieden bereikt haar kritische grens.

Als een bedrijf het professionele engagement neemt om zijn ecologische voetafdruk actief te verminderen maar alsnog 12 hectare. Zonhoverheide plant te kappen, vind ik zijn beloftes holle woorden.

Wil H. Essers, wiens bestuurder Noël Essers bekroond is met de titel van transportpersoonlijkheid van de kwarteeuw, de geschiedenis ingaan als behouder van de Zonhoverheide of integendeel als de lafhartige en opportunistische boomhakker van dit prachtige stuk Limburgse natuur?

En nu?

Het actiecomité Zonhoverheide heeft, met andere organisaties, een noodprocedure ingeroepen nadat het bedrijf een kap- en milieuvergunning gekregen had voor zijn omstreden uitbreiding in Genk. Op basis hiervan adviseerde de auditeur van de Raad van State vorige week (op 8 juni) om de uitbreidingsplannen van de transportfirma H. Essers in Genk te schorsen.

Vandaag beslist de Raad van State of ze het advies van haar auditeur volgt.

>> Adopteer een stukje bos of teken het manifest op de website van het actiecomité 


- Matias Irizar is van Argentijnse afkomst, was jarenlang stuurman op de schepen van Greenpeace en woont met vrouw en kinderen in Gingelom. Matias is één van de trekkers van Greenpeace Limburg. Zijn vrouw is Marleen, die in het verleden aan iconische Greenpeace-acties heeft deelgenomen voor de bescherming van de Canadese bossen.