Tien jaar lang hebben we campagne gevoerd, en eindelijk is het zover. De grootschalige ontbossing voor sojaplantages in het Braziliaanse Amazonewoud behoort nu definitief tot het verleden. Wat een fantastisch resultaat!

Vandaag verlengden de grote sojahandelaars, een groep Ngo’s waaronder Greenpeace en de Braziliaanse regering een akkoord waardoor het sojamoratorium – per definitie een tijdelijke maatregel – van kracht wordt tot het niet meer nodig is. Het moratorium heeft ervoor gezorgd dat soja al jaren geen belangrijke drijfveer voor ontbossing in de Braziliaanse Amazone meer is, maar om dat succes te verzekeren was er dringend nood aan een lange termijnoplossing.

Sinds 2006 werd het moratorium telkens verlengd onder druk van consumentenbedrijven zoals McDonald's, die als gevolg van onze wereldwijde acties al snel het nut inzagen van het stoppen van de ontbossing. Het is nu eindelijk afgelopen met de jaarlijkse heronderhandeling om ervoor te zorgen dat handelaren geen soja meer kochten die afkomstig is van land dat na 2008 ontbost werd, van plantages waar nog slavenarbeid voorkomt en van bedrijven die de landrechten van inheemse volkeren bedreigen.

Soja wordt vooral gebruikt wordt als veevoer. De druk van de markt was dan ook enorm belangrijk om het moratorium te doen accepteren door de industrie – een groep bedrijven die samen meer dan 92% van de markt controleren. Ook wij voerden in 2006 actie tegen de kap van het Amazonewoud voor veevoer, onder meer bij Cargill in Gent – een van de grootste sojahandelaars ter wereld. Vandaag is Cargill een van de drijvende krachten achter het soja-akkoord.

Dat neemt niet weg dat we dringend iets moeten doen aan onze vleesconsumptie, die aan de bron ligt van de enorme wereldwijde vraag naar veevoer.

En ook in het Amazonewoud zijn nog lang niet alle bedreigingen van de baan. Terwijl een gelijkaardig akkoord over rundveeteelt verder afgedwongen wordt, blijft illegale houtkap een probleem. Maar de grootschalige verwoesting die voor ons ligt, en die ook inheemse volkeren zoals de Munduruku hard zal treffen, komt van grote stuwdamprojecten zoals de Tapajós-dam.

De recente opschorting van de vergunning voor de dam creëert wat ademruimte, maar de strijd is nog niet gewonnen. Help ons om het land van de Munduruku te beschermen tegen deze stuwdam en voeg jouw stem toe!