Hoewel de invoer van illegaal hout al sinds 2013 verboden is, troffen we recent opnieuw verdacht hout uit Kameroen en Congo aan bij Belgische invoerders. De Belgische overheid doet nog altijd veel te weinig om dit Europese verbod te laten naleven. Greenpeace diende daarom klacht in bij de dienst Leefmilieu.

Enkele weken geleden trokken gerechtsdeurwaarders naar de omgeving van Kortrijk en Gent. Ze vonden er Afrikaans hout uit gebieden met een groot risico op illegale houtkap. Zo troffen ze een grote partij hout uit Kameroen aan, dat door het bedrijf ‘Compagnie de Commerce et de Transport’ (CCT) werd verkocht bij de bedrijven CRAS (Waregem), Callens (Kortrijk) en Decolvenaere (Gent). Verder troffen ze ook hout aan uit Congo-Brazzaville (SEFYD).

 

Kameroen: leveranciers betrokken bij illegale houtkap

In september 2015 publiceerden we de resultaten van ons onderzoek over CCT, waaruit bleek dat verschillende leveranciers betrokken waren bij illegale activiteiten. Op 26 mei van dit jaar bewezen we opnieuw het grote risico op illegaal hout bij CCT, omwille van de banden met de Kameroense leverancier La Socomba die betrapt was op illegale houtkap.

Zo was er kilometers buiten de kapconcessie hout gekapt, waarna het illegale hout werd ‘witgewassen’ door te verklaren dat het uit een legale zone kwam. De Kameroense overheid zou door de onthullingen van Greenpeace overgegaan zijn tot een audit naar de activiteiten van CCT en zijn leveranciers.

Sancties in Nederland en Verenigd Koninkrijk. En in België?

In maart 2016 heeft de Nederlandse overheid op basis van ons rapport een bedrijf gesanctioneerd dat CCT-hout invoert. Door het risico op illegaliteit meende de overheid dat het Kameroense hout pas op de markt mag worden gebracht als er voldoende maatregelen zijn genomen om dat risico te beperken, wat blijkbaar niet het geval was bij de betrokken Nederlandse invoerder. In het Verenigd Koninkrijk werden dan weer maatregelen getroffen tegen 14 van de 19 gecontroleerde invoerders van Kameroens hout.

Via de haven van Antwerpen komt ongeveer 30% van de Kameroense houtexport naar Europa binnen. Ons land voert hiermee de Europese lijst aan. In 2015 werden controles uitgevoerd bij een aantal bedrijven die banden hebben met CCT. Er werd toen echter geen enkele sanctie opgelegd. De overheid moet uitleggen hoe dat komt - vooral omdat ons land door Europa op de vingers is getikt.

Congo-Brazzaville: officiële documenten volstaan niet

Daarnaast dienden we ook klacht in over de invoer van verdacht hout uit Congo-Brazzaville. Dit hout wordt verkocht door het bedrijf  SEFYD, dat tussen 2011 en 2014 meermaals betrapt werd op illegale praktijken door de onafhankelijke waarnemer van de bosbouwsector in het land.

De deurwaarders vonden deze houtstammen ook terug bij Vandecasteele en Decolvenaere. Dit laatste bedrijf heeft ons laten weten dat dit hout was gekocht in 2013 en legde daarvoor officiële documenten voor. De Europese Commissie heeft echter onlangs bevestigd dat wanneer er een reëel risico op corruptie bestaat, zelfs officiële documenten afgeleverd door de overheid niet als betrouwbaar mogen worden beschouwd.

Het is dus aan de Belgische overheid om te controleren hoe de importeurs het risico van illegaliteit hebben verminderd. Want niet enkel de invoer van illegaal hout vormt een overtreding van de wet, maar ook de invoer van hout met een hoog risico zonder dat de nodige maatregelen zijn genomen om dat risico tot minimum te beperken.

Wie helpt onze halftijdse controleur?

Jammer genoeg is België nog altijd een draaischijf voor de handel in illegaal hout voor de Europese markt. En dat lijkt niet meteen te zullen veranderen. Hoewel het federaal parlement in januari de overheid opriep om de strijd tegen de illegale handel in hout op te voeren, heeft minister Marghem onlangs meegedeeld dat er uiteindelijk geen geld zal komen voor de acht inspecteurs die al meer dan een jaar beloofd zijn.

Maar hoewel ook de Raad van de Europese Unie wees op het gebrek aan middelen en onvoldoende controles, zal de halftijdse ambtenaar die deze controles in België moet uitvoeren nog een tijdje moederziel alleen blijven. De houtsector kan met andere woorden op beide oren slapen.

Intussen is de milieucriminaliteit volgens een recent rapport van de Verenigde Naties en Interpol op één jaar tijd met 26% toegenomen[1] . Meer dan de helft van de inkomsten uit deze milieumisdaden (tussen 51 en 152 milljard dollar) komt voort uit de illegale houtkap.

How Cameroon's stolen wood reaches international markets