Het gebied rond de Tapajós rivier, in het hartje van het Amazonewoud, biedt een thuis aan duizenden mensen en kent een onschatbare biodiversiteit. Dit staat allemaal op het spel indien de plannen voor een megadam uitgevoerd worden.

Megadam bedreigt paradijs

Terwijl je dit leest stroomt de Tapajós rivier ongehinderd door het regenwoud diep in het Braziliaanse Amazonegebied. De rivier zit barstensvol leven – zelfs roze rivierdolfijnen! Langs de oevers leven honderden soorten vogels, reptielen en zoogdieren zoals de jaguar, de ocelot en de reuzenmiereneter.

Duizenden Munduruku-indianen leven al eeuwen in harmonie met deze rivier en haar bloeiende ecosysteem. Maar dit staat allemaal op het spel indien de Braziliaanse regering haar plan uitvoert voor de bouw van 40 dammen op de Tapajós rivier.

Boodschap van de Munduruku en actievoerders: “Godverdomse dam: Laat de Tapajós leven”.

Het grootste van deze projecten – de 7,6 kilometer-brede São Luiz do Tapajós-dam – zou een reservoir bijna vijf keer zo groot als het Brussels Gewest creëren en daarbij meren, eilanden en traditionele gronden van de Munduruku laten verdwijnen.

Greenpeace en de Munduruku: samen sterk

Het afdammen van de rivier zou de ecologische balans in het gebied – en de gemeenschappen die er van afhangen – vernietigen. Actievoerders van Greenpeace Brazilië verenigen dan ook hun krachten met de leiders van de Munduruku om te eisen dat het São Luiz do Tapajós-project beëindigd wordt.

Kaart van de Tapajós rivier

Afgelopen weekend stuurden de Munduruku en actievoerders een duidelijke boodschap de wereld in: “Godverdomse dam: Laat de Tapajós leven”.

“Wij zijn tegen de bouw van de dam omdat ons leven afhangt van de rivier en het woud die ons toebehoren. Indien de Tapajós rivier afgedamd wordt, zullen we alles verliezen: onze visgronden, ons transport en onze manier van leven”, legt Juarez Saw Munduruku uit, een hoofdman van de Sawre Muybe Indigenous Land.

Duizenden Munduruku-indianen leven al eeuwen in harmonie met deze rivier en haar bloeiende ecosysteem

Groene stroom in plaats van corruptie

De Munduruku vechten al tientallen jaren tegen de projecten voor dammen op hun land, maar ze werden niet geconsulteerd door de Braziliaanse regering bij de planning van de Sáo Luiz do Tapajós-dam. De politieke en bedrijfsbelangen achter deze dam en andere mega-dammen zijn groot – en voeden een vicieuze cirkel van corruptie en misbruik van overheidsgelden. Er loopt zelfs een corruptieonderzoek naar andere dammen in de Amazone, zoals die van Belo Monte.

Bouw van de Belo Monte-mega-dam

Maar er is een andere manier mogelijk. Schone en verantwoorde energiebronnen zoals zon en wind kunnen instaan voor de energienoden van de Braziliaanse bevolking zonder de biodiversiteit en de levens van lokale gemeenschappen te vernietigen.

Tica Minami is hoofd van de Amazone campagne bij Greenpeace Brazilië