In het hart van het Braziliaanse Amazonewoud strijden de Munduruku tegen plannen voor een nieuwe waterkrachtcentrale, waarvoor ook de São Luiz do Tapajós-dam zou moeten worden aangelegd op de Tapajós. De Munduruku wonen al eeuwenlang langs de oevers van deze rivier. Siemens zou samen met andere bedrijven betrokken kunnen zijn bij dit project. Wij vragen het bedrijf om daar niet aan mee te werken.

Het probleem

Als de stuwdam van São Luiz do Tapajós er komt, zal hij een groot deel van het woud onder water zetten. Daardoor zullen enkele dorpen van de Munduruku moeten verhuizen. En dat is niet alles: de dam zal ook de loop van de rivier belemmeren waarvan deze gemeenschap afhankelijk is voor zijn voedsel en vervoer. Kortom, het leven van de Munduruku en de uitzonderlijke natuur van de Rio Tapajós staan op het spel.

Belo Monte dam

Zulk rampscenario lijkt de Braziliaanse regering niet tegen te houden, want zij heeft haar zinnen gezet op dergelijke projecten om het land van stroom te voorzien. Bij de uitvoering van het project zullen verschillende dienstverlenende bedrijven betrokken zijn, waaronder misschien ook Siemens, dat onder andere via zijn joint venture met Voith de turbines en de generatoren voor de waterkrachtcentrales zou kunnen leveren.

Siemens moet zich openlijk distantiëren van deze dam. Dergelijke bouwwerken, in het hart van een kwetsbaar ecosysteem als het Amazonewoud, bedreigen het overleven van inheemse volken zoals de Munduruku en andere plaatselijke gemeenschappen. In die omstandigheden kan een stuwdam geen ‘milieuvriendelijke energie’ leveren. Het project heeft economisch, noch ecologisch of maatschappelijk gezien enige zin.  

De oplossing

Brazilië heeft de stuwdam op de Rio Tapajós helemaal niet nodig om voldoende elektriciteit te produceren. Die energie kan perfect worden geleverd door de zon en de wind en voor die technologieën is Siemens een wereldleider. Het bedrijf zou die energievormen moeten promoten om Brazilië te helpen bij het uitbouwen van een duurzame energietoekomst.

Als je leest wat Siemens allemaal zegt over hernieuwbare energie en de bescherming van het klimaat en de mensenrechten, zou je denken dat het een van de meest vooruitstrevende bedrijven ter wereld is. Dat moet het dan vandaag maar bewijzen. Als we Siemens tegenhouden, sturen we tegelijk een ondubbelzinnige boodschap aan andere grote bedrijven, zoals General Electric en Tractebel Engineering, om niet mee te werken aan dit project.

De actie

Vandaag heeft een dertigtal actievoerders van Greenpeace de werknemers van Siemens België geïnformeerd om hen te wijzen op de gevaren van dit project en hun bedrijf te vragen om er openlijk afstand van te nemen.

Wil jij ons ook helpen om druk uit te oefenen op het bedrijf opdat het zich ertoe verbindt om niet mee te werken aan de verwoesting van het Amazonewoud? Schrijf een boodschap aan de CEO of teken onze petitie om het hart van het Amazonewoud te beschermen!