We zijn dolgelukkig bij de bossencampagne: Greenpeace Nordic behaalde recent een belangrijke overwinning in zijn campagne voor de Finse oerbossen. De Sami-rendierherders (beter bekend als de Lappen) en het bosbouwbedrijf van de Finse regering, Metsahallitus, zetten vorige week hun handtekening onder het akkoord over de betwiste bossen van het Sami-gebied in het uiterste noorden van het land.

Na de ondertekening van het grootste woudbeschermingspact uit de geschiedenis in Canada in mei dit jaar, is het nu aan Finland om opgelucht adem te halen.

Het akkoord vormt het sluitstuk van meer dan tien jaar campagne voeren in het Finse deel van Lapland. Het allerbelangrijkste is dat de meest waardevolle oerbossen, waarvoor we sinds 2002 intensief campagne hebben gevoerd, nu beschermd zijn of voor minimum twintig jaar niet meer in concessie kunnen worden gegeven aan houtkapbedrijven.

In het thuisland van de Sami zijn we erin geslaagd om 80 % van de in kaart gebrachte gebieden en maar liefst 93 % van de in kaart gebrachte oerbossen te beschermen, wat nagenoeg samenvalt met alles wat er nog overbleef. Een onwaarschijnlijk resultaat. Alles bij elkaar is er een totaal van ongeveer 80.000 hectare boreaal woud beschermd tegen commerciële houtexploitatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook Greenpeace België heeft actief deelgenomen aan de campagne voor het behoud van de Finse oerbossen met onze boekencampagne in 2005. Samen met ons bezocht de inmiddels overleden Karel Verleyen de Finse oerbossen om er te pleiten voor het behoud van deze bossen. De grote ommezwaai kwam dan ook snel daarna, in 2006, toen het enorme papierbedrijf StoraEnso besloot om geen houtproducten uit het betwiste gebied meer aan te kopen.

Het heeft bijna tien jaar geduurd, maar we gaven niet op en die volharding werpt nu haar vruchten af. Laat dit dan ook een duidelijk signaal zijn voor alle sympathisanten en alle landen waar we momenteel actief campagne voeren: de aanhouder wint. Er is overigens nog goed nieuws van het bossenfront, namelijk uit Brazilië en Mexico: in Brazilië besliste de Banco do Brasil, de grootste overheidsbank, haar beleid drastisch om te gooien. Voortaan zal de bank geen geld meer lenen aan ondernemingen die op recent ontbost gebied soja willen telen. En in Mexico kondigde de regering vorige week aan dat ze onze belangrijkste eis, namelijk een volledig moratorium op ontbossing, wil verwezenlijken tegen 2020. Bovendien verklaart de Mexicaanse regering dat ze de uitstootquota wil halen dankzij kleinschalige, duurzame beheersinitiatieven, nog een belangrijke eis van ons.

En tot slot: als gevolg van de Europese houtwet die in 2013 van kracht wordt, kondigde de vereniging van Belgische papierfabrikanten (Cobelpa) vorige week aan geen vezels uit illegale houtkap meer te tolereren. Dat betekent niet dat in het buitenland geproduceerd papier met 'illegale' vezels België niet meer binnen kan, maar het is wel een stap in de goede richting.

Aan al onze sympathisanten: bedankt voor jullie steun!