Update 01/10/15

Intussen heeft het bedrijf Group Thys gereageerd op de publicatie van ons rapport. Het zegt op geen enkele manier betrokken te zijn bij handel in hout van CCT. Greenpeace had de link gelegd tussen deze twee bedrijven op basis van beelden waaruit blijkt dat er in juli 2015 door CCT verzaagd hout lag op een terrein in Kapellen - dat door Group Thys wordt gebruikt.

Maar we kregen ook bericht van Thys Hout, een ander bedrijf dat toen hetzelfde terrein als Group Thys gebruikte. Thys Hout bevestigt dat het hout van CCT aangekocht heeft in 2014, maar dat het dit hout niet heeft ingevoerd.  Thys Hout zegt dat het niet op de hoogte was van het risico op illegale herkomst met CCT, en zoekt nu informatie over de leverancier.

Greenpeace vraagt daarom aan de Belgische autoriteiten om na te gaan wie het CCT-hout dat in Kapellen werd gevonden heeft ingevoerd, en om te controleren of het stelsel van zorgvuldigheidseisen correct werd toegepast. Zo kan het risico op illegaal hout bij ons beperkt worden.


Enkele dagen voor het kabinet van de minister van Leefmilieu een rondetafelconferentie organiseert, publiceert Greenpeace nieuw onderzoek over illegale houtkap. Daaruit blijkt dat enkele Belgische bedrijven hout bezitten met een heel hoog risico op illegaliteit, dat hen werd verkocht door het bedrijf ‘Compagnie de Commerce et de Transport’ (CCT).

CCT brengt grote hoeveelheden hout op de markt dat afkomstig is van bedrijven die betrokken zijn bij illegale houtkap in Kameroen.

Ondanks herhaalde waarschuwingen van Greenpeace en andere organisaties wordt er nog altijd verdacht tropisch hout ingevoerd in ons land.

Sinds de invoer van illegaal gekapt hout in Europa formeel verboden is (2013), hebben we regelmatig inbreuken op de regelgeving aangeklaagd. Na verscheidene rapporten van Greenpeace over het Amazonewoud en de Democratische Republiek Congo, en het onderzoek van de ngo Global Witness over de Centraal-Afrikaanse Republiek wijst nu ook ons nieuwe rapport over hout uit Kameroen alweer op de nalatigheid van Europese bedrijven en overheden.

Vijf Belgische bedrijven

Volgens onze voorlopige onderzoeksresultaten, zijn in 2015 al minstens vijf Belgische bedrijven betrokken geweest bij de handel in verzaagd hout uit Kameroen afkomstig van CCT: Callens, Decolvenaere N.V., Firma CRAS N.V., Thys Hout en Vandecasteele Houtimport. We konden niet nagaan of deze bedrijven dit hout zelf naar Europa hebben gehaald, of dat ze het hebben gekocht bij een importeur. Minstens zeven Nederlandse en twee Spaanse bedrijven zijn ook bij deze handel betrokken.

CTT bevoorraadt zich echter bij bedrijven die betrokken zijn bij illegale bosontginning. De kans is daarom erg groot dat dit hout van illegale oorsprong is. In Kameroen tieren de illegale houtkap en de corruptie welig, terwijl de controlesystemen heel wat lacunes vertonen, zoals onlangs nog bleek uit een rapport van Chatham House (2015) en een onafhankelijk monitoring-rapport over het FLEGT-systeem in Kameroen (2014).

Belgische overheid krijgt opnieuw de kans om te reageren

Al meer dan twee jaar lang vraagt Greenpeace om de wetgeving toe te passen. Bij niet minder dan 14 bedrijven stelden we vast dat dit niet gebeurt. In het geval van bepaalde importeurs gebeurde dat zelfs meermaals. We dienden ook officiële klachten in bij de politie en het Openbaar Ministerie. En hoeveel Belgische bedrijven hebben intussen al een sanctie gekregen? Geen enkel.

We trekken vandaag opnieuw aan de alarmbel. Nu is het aan de FOD Leefmilieu om zijn opdracht te vervullen: het hout van CCT tijdelijk in beslag nemen, nagaan of de invoerende bedrijven de risico’s van illegaliteit correct hebben beoordeeld en aan risicobeheersing hebben gedaan voor ze dit hout op de markt hebben gebracht. Indien nodig moet de FOD Leefmilieu ook de sancties toepassen die de Belgische wet voorziet.

Op 21 september organiseert minister Marghem een rondetafel over illegaal hout met de betrokken partijen. Dit is een goede gelegenheid voor de minister om eindelijk concrete maatregelen aan te kondigen en dit hardnekkig probleem ernstig te nemen…

Zal zij eindelijk de moed hebben om dit te doen? De bal ligt in haar kamp…

 

Ter herinnering: de Houtverordening van de Europese Unie

Sinds de Europese Houtverordening (N°995/2010) van kracht werd, is het verboden om illegaal gekapt hout op de markt te brengen. Bedrijven die hout op de markt brengen moeten een intern zorgvuldigheidssysteem invoeren dat hen in staat stelt om het risico op de invoer van illegaal hout in Europa te beoordelen. Ook als het risico verwaarloosbaar is, moeten ze dat matigen, en indien ze dat risico niet kunnen uitsluiten, mag het hout niet worden ingevoerd. In de praktijk stellen we vast dat bepaalde ondernemingen hun contracten niet willen verbreken in zulke gevallen. Bovendien voeren de bevoegde overheden die belast zijn met het toepassen van het verbod maar weinig controles uit en bestraffen zij de overtreders niet. Het gevolg is dat de haven van Antwerpen een toegangspoort blijft voor verdacht hout en dat niemand daarvan wakker ligt.