Een doorbraak, zo kun je het nieuws noemen dat Golden Agri Resources (GAR), de palmolietak van Sinar Mas, de wereld instuurde. GAR stelde vorige week een plan voor waarin het bedrijf zich engageert om geen bossen en veengebieden meer te vernietigen.

Als dit plan effectief geïmplementeerd wordt kan het een historische stap zijn naar de volledige bescherming van natuurlijke bossen en veenmoerassen in Indonesië. Het zou ook een mijlpaal kunnen betekenen voor het overleven van de bedreigde orang-oetan en de Sumatraanse tijger, wiens leefgebied nog steeds aan een alarmerend hoog tempo verdwijnt.

Vorig jaar al boekte onze campagne voor de stopzetting van de ontbossing in Indonesië enkele grote successen. Het leek alsof de klanten van bosvernietiger Sinar Mas er niet snel genoeg konden bij zijn om hun contracten op te zeggen: van 's werelds grootste voedingsmiddelenproducent en een van de grootste afnemers van palmolie ter wereld tot een Amerikaanse restaurantketen.

Het engagement van GAR is baanbrekend op voorwaarde dat het ook in de praktijk wordt omgezet. Greenpeace blijft met andere woorden waakzaam toezien hoe dit proces zich verder ontwikkelt.

Concreet gunnen we GAR voorlopig de tijd om zijn nieuwe beleid toe te passen en dus zullen we geen andere bedrijven meer oproepen hun contracten met GAR op te zeggen. We dagen wél de andere palmolieproducenten en -verbruikers uit om een gelijkaardig engagement aan te gaan en een einde te maken aan de vernietiging van de Indonesische oerbossen.

Deze doorbraak biedt tegelijkertijd een enorme kans aan de Indonesische overheid om haar eigen engagementen om de bossen te beschermen en de broeikasgasuitstoot terug te dringen in de praktijk te brengen. In 2010 kondigde de Indonesische president immers een plan aan om de ontbossing serieus te beteugelen, onder meer door de instelling van een tweejarig moratorium Pogingen om het moratorium effectief toe te passen lopen helaas vertraging op. De Indonesische regering zou van de gelegenheid gebruik moeten maken om haar eigen plannen uit het slop te halen en ervoor te zorgen dat er geen nieuwe ontginningstoelatingen meer uitgereikt worden. In de regio's waar dit al gebeurd is, moeten alle activiteiten onderworpen worden aan een herzieningsprocedure.

Dat is nodig om illegale activiteiten en corruptie terug te dringen en Indonesië een kans te bieden op lange termijn zijn landgebruik op orde te brengen, zodat zowel de bevolking als nieuwe investeerders er baat bij hebben.

Ook met Sinar Mas zijn we nog niet klaar. Het gigantisch bedrijfsconglomeraat herbergt immers eveneens een papiertak, Asia Pulp & Paper (APP). Omdat APP onverminderd doorgaat met ontbossen, ontving het bedrijf na onze tussenkomst in Brussel intussen opnieuw een gouden kettingzaag uit de handen van Greenpeace. Als GAR een bladzijde kan omslaan, kan APP dat ook, en daar zullen we dit jaar dan ook voluit voor gaan.