Ondanks wat de papiersector consumenten graag laat geloven, sneuvelt er helaas nog steeds heel veel bos voor de productie van papier en verpakkingsmaterialen. Daarom blijft het nodig om bedrijven ervan te overtuigen dat ze dringend op een verantwoorde manier moeten omspringen met natuurlijke bossen en dat sommige bossen simpelweg niet gekapt mogen worden.

Dat is bijvoorbeeld het geval met de Indonesische veenwouden. Na Asia Pulp & Paper (APP) heeft nu ook APRIL, die andere grote Indonesische papiergigant, onder druk van Greenpeace het geweer van schouder veranderd en beloofd om geen bossen meer te kappen. Als APRIL deze belofte ook waar maakt, is dit heel goed nieuws voor de Indonesische bossen!

Zoals ik eerder schreef, zijn helaas ook de boreale bossen van deze planeet bedreigd door de pulp- en papiersector. In Canada trachten we Resolute Forest Products ervan te overtuigen dat een zakenmodel dat intacte bossen en biodiversiteit spaart en de rechten van inheemse volkeren respecteert ook in dat land haalbaar is.

Vijf Greenpeace activisten trokken op 29 mei naar de Algemene Vergadering van het bedrijf in Augusta, in de Amerikaanse staat Georgia, om die boodschap klaar en duidelijk bij het topmanagement van Resolute af te leveren. Ze wisten zich gesteund door duizenden mensen van over de hele wereld die inschreven op de Thunderclapactie op sociale media.

Misschien was jouw tweet of Facebookbericht een van de vele die geprojecteerd werd op een groot LED-scherm op een vrachtwagen, vlakbij de ingang van het conferentiecentrum.

Resolute heeft onze boodschap zeker gezien en gehoord. Het bedrijf benadrukte dat duurzaamheid een belangrijke waarde is. We hopen dus dat het die visie snel in de praktijk brengt en bijvoorbeeld werk maakt van een vernieuwing van de FSC-certificaten die het recent verloor. We hopen ook dat Resolute zijn gerechtelijke vervolging van Greenpeace zal stopzetten en zal ophouden anderen de schuld te geven van zijn financiële problemen. Als APP en APRIL het kunnen, waarom Resolute niet? Ook met hen wil Greenpeace graag meedenken over oplossingen.

Dat die weg moeilijk kan zijn, bewijst de recente ervaring van APP. Daarom is het des te belangrijker dat bedrijven verder gaan dan engagementen op papier. Ze moeten ook effectief investeren in een beleid dat ontbossing, schending van rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen en schade aan habitat van bedreigde soorten een halt toeroept.

Onze petitie gericht aan de CEO van het bedrijf hebben we nu stopgezet, maar we houden je zeker op de hoogte van wat Resolute zal doen. Als je de vooruitgang in detail wil volgen, kan je daarvoor ook terecht op onze Canadese website.