Eind 2017 heeft de Russische regering een decreet getekend voor de oprichting van een nieuw natuurreservaat. Ladoga Skerries wordt één van de grootste nationale parken in Europa.

Ringelrobben

Het gebied beslaat 122.000 hectare en bestaat uit grote, beboste eilanden. Hun rotsen zijn mooi gepolijst door de golven. Hier leven nog arenden en Ladoga-ringelrobben, een bedreigde diersoort (op de Rode Lijst van de IUCN).  

Het nieuwe nationale park zal in de komende jaren ontwikkeld worden voor een beter beheer, en de aanleg van wandelpaden voor ecotoerisme. 

Bosbranden 

Greenpeace Rusland heeft actief geholpen bij de oprichting van het park en de bescherming van de Ladoga-eilanden. We hebben onderzoek gedaan naar de ecologisch waardevolle gebieden in het park, en naar (bedreigde) diersoorten die er leven.

Daarnaast hebben we onderhandeld met houtkappers, gepleit voor het instellen van deze reservaten, en gestreden tegen bosbranden en illegale houtkap. Sinds 2008 werkt Greenpeace Rusland samen met vrijwillige bosbrandbestrijders om te patrouilleren in het gebied.

In 2016 lobbyden verschillende bedrijven, waaronder Rosneft, om stukken land buiten de grenzen van het geplande reservaat te houden. Maar onder druk van 40.000 mensen, 40 wetenschappers en 19 organisaties bleven de grenzen van het op te richten park ongewijzigd.

Een mooie overwinning!