Terwijl we dringend op zoek zijn naar twee containers fout hout, is het niet allemaal kommer en kwel in het Braziliaanse Amazonegebied. Op 25 november werd het moratorium op ontbossing voor sojateelt verlengd tot mei 2016. Deze cruciale overeenkomst is een voorbeeld voor de palmoliesector die ook belangrijke stappen vooruit blijft zetten naar nulontbossing, zoals het nieuwe charter van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie aantoont.

Ik ben er nog nooit geweest, in het land waar grootschalige boskap voor soja een enorm probleem vormde tot 2006. Na een wereldwijde Greenpeace-campagne gingen de grote soja-exporteurs akkoord met een moratorium op ontbossing in de Braziliaanse Amazone. Samen met de grote sojahandelaars – bedrijven zoals Cargill en ADM – en de milieu- en sociale beweging richtten ze een werkgroep op die de toepassing van het moratorium meermaals verlengde. De druk van een groep progressieve consumentenbedrijven aangevoerd door McDonald’s speelde de laatste jaren een belangrijke rol in de instandhouding van het kapverbod.

Tweet McDonald's Europa

De conservatieve agro-industriële lobby, die in 2012 ook de Braziliaanse boswet wist te verzwakken waardoor de ontbossing opnieuw in stijgende lijn ging, is het moratorium immers liever kwijt dan rijk. Het initiatief heeft er volgens experts nochtans grotendeels toe bijgedragen dat de ontbossing in de Braziliaanse Amazone de voorbije jaren zo sterk was afgenomen.

Precies dat gegeven is de reden waarom de palmolie-industrie, die nu in steeds grotere mate streeft naar een ontbossingsvrij product, veel kan leren van dit akkoord. Na de recente aankondigingen van IOI zijn nu alle grote palmoliehandelaars min of meer aan boord.

Er is ook geen gebrek aan consumentenbedrijven die ontbossingsvrije palmolie willen. IKEA voegde zich vorige week bij de club, en deze week publiceert de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie een nieuw charter met een engagement voor ontbossingsvrije palmolie. Dat is een belangrijke evolutie om ook kleinere bedrijven mee te nemen in een duurzaamheidstraject dat de habitat van de Sumatraanse tijger vrijwaart.

Ondanks al deze engagementen blijven recente ontbossingscijfers uit Indonesië ontluisterend en moet de tijger helaas nog voor zijn leven vrezen. Dat de situatie in Indonesië schrijnend is, heb ik wel al met eigen ogen gezien.

Deforestation Indonesia

Er is duidelijk nog werk aan de winkel – voor de Indonesische overheid, maar ook bedrijven moeten nog meer inspanningen doen om er effectief voor zorgen dat er niet meer ontbost wordt. Monitoring is het sluitstuk, maar zonder een sterke standaard  blijft het dweilen met de kraan open.

De Belgische Alliantie had zich op dat vlak scherper kunnen uitspreken en de deur kunnen sluiten voor ambiguïteit. Op conceptueel vlak is het charter duidelijk nog niet helemaal af. Zo doet het ook wat vreemd aan dat de Belgische markt geïsoleerd bekeken wordt, zelfs ten opzichte van andere Europese landen waarmee ons land een eenheidsmarkt vormt.

Maar bovenal hopen wij dat de Alliantie zich ook gaat richten op degenen die nog geen lid zijn. En dan vooral degenen die nog geen enkele vorm van engagement zijn aangegaan om ontbossing uit hun toevoerketens te weren.

Delhaize en Carrefour hebben zich eerder dit jaar naar aanleiding van onze campagne geëngageerd voor ontbossingsvrije palmolie. Blijf ons zeker volgen als je wil weten welk bekend merk het volgende in de rij is om deze stap te zetten. Durf jij te gokken op Colruyt?