We komen gevaarlijk dicht in de buurt van een ecologische ramp in de Amazone. Brazilië toont zich hier in Durban niet echt bekommerd over de bescherming van de biodiversiteit en de rechten van inheemse volkeren, ook al hangen zoveel mensen ervan af voor hun overleven en is het Amazonewoud ook de thuis van een op de tien soorten op aarde.

Tegelijkertijd stemde de Senaat in Brasilia een nieuwe boswetgeving die de deur wagenwijd openzet voor grootschalige bosvernieling. President Dilma Rousseff is de enige die nog kan ingrijpen om de wetswijziging tegen te houden. Eerst moet het ontwerp opnieuw naar de Kamer, en waarschijnlijk over enkele weken is het aan de president om haar handtekening te zetten.

Vicieuze cirkel

Als Brazilië zo verder doet, wordt het meer een deel van het probleem dan een deel van de oplossing. De broeikasgasuitstoot uit ontbossing in de Amazone verergert de klimaatverandering. Door de kap, worden resterende bossen ook kwestbaarder voor branden. De nieuwe wetgeving brengt Brazilië en de rest van de wereld dicht bij een vicieuze cirkel van bosvernietiging.

Intussen gonst het in de wandelgangen van de klimaattop in Durban ook van de geruchten dat de Brazilianen er alles aan zouden doen om vooral geen bindend klimaatakkoord te moeten onderhandelen de komende jaren. Dat betekent dus dat ze hun eigen doelstellingen om de ontbossing sterk te verminderen toch niet zo ernstig nemen. Het kan ook een verklaring zijn voor het 'turbulente' verloop van de graad van ontbossing van de laatste jaren: eerst gaat die in dalende lijn, om direct daarna te stijgen en vervolgens weer te zakken.

Rotte appel

Veel hangt in Durban af van wat de EU, China en India onderling kunnen overeenkomen, maar Brazilië dreigt nu wel een zeer rotte appel in de mand te worden. Al moeten ook de drie anderen nog bewijzen dat ze het menen met de ambities waarmee ze uitpakken in de media.

Brazilië kan de zaken nog rechtzetten. In de eerste plaats door de vroegere boswetgeving in stand te houden. Maar ook door een paar steken op te rapen die het vorige week liet vallen en het akkoord rond de financiering van bossen recht te trekken. Zoals ik schreef in mijn vorige blog, is de tekst die vorige week werd goedgekeurd erg zwak.

En last but not least: door akkoord te gaan met een duidelijk tijdspad voor de onderhandeling van een nieuw en bindend klimaatakkoord.

- An Lambrechts volgt voor Greenpeace de klimaatonderhandelingen in Durban