Sinds 2007 slorpte de productie van smartphones wereldwijd 968 TWh op, wat grosso modo overeenkomt met het jaarlijkse stroomverbruik van India. Dan zwijgen we nog over de enorme berg elektronisch afval, waarvan slechts een fractie wordt gerecycleerd. 

Greenpeace actie tijdens de Mobile World Congress

Greenpeace boog zich over de ecologische afdruk van smartphones in het rapport From Smart to Senseless: The Global Impact of Ten Years of Smartphones, dat op veel mediabelangstelling kan rekenen.

Al 7,1 miljard toestellen

Tien jaar geleden kwam de allereerste iPhone op de markt. Intussen rolden er 7,1 miljard smartphones van de band. Naar schatting 70 procent van de wereldbevolking zal er in 2020 eentje bezitten.

In 2014 werd het elektronisch afval afkomstig van kleine IT-producten zoals smartphones al op 3 miljard ton geraamd (volgens een studie van de Universiteit van de Verenigde Naties). Bovendien wordt minder dan 16% van alle elektronische afval of aarde gerecycleerd.

Uit ons rapport blijkt ook dat slechts 2 modellen op de 13 een gemakkelijk te vervangen batterij hadden.

Gemiddelde levensduur van 2 jaar

Momenteel word je als consument voortdurend aangespoord om een beter model te kopen. Daarom zijn smartphones ontworpen om gemiddeld slechts twee jaar mee te gaan. Op die manier hebben de toestellen een rampzalige ecologische impact. Het materiaal en de energie die nodig zijn om de smartphones te produceren, staan niet in verhouding met hun korte levensduur en hun lage recyclagepercentage.

Circulair productiemodel

Het is tijd dat bedrijven voor een circulair productiemodel kiezen, om een groot deel van deze milieuproblemen aan de basis aan te pakken. Samsung kan het goede voorbeeld geven door alle teruggeroepen Galaxy Note 7 smartphones (het model waarvan de batterij ernstige gebreken vertoonde) te recycleren. We vragen dat Samsung openlijk communiceert wat het van plan is met deze telefoons.