Zeven jaar geleden lanceerde Greenpeace zijn Detox-campagne. Het doel: protesteren tegen het gebruik van chemische producten door de textielindustrie en haar aansporen om te werken met meer respect voor de consumenten en het milieu. Hoewel er nog veel vooruitgang nodig is, zijn er dankzij jullie inzet toch al grote vorderingen gemaakt!

In 2011 stelden de kledingmerken die we contacteerden dat gevaarlijke chemische producten onontbeerlijk waren voor de productie van onze kleding, dat ze hun onderaannemers niet echt kenden en dat geen enkele verandering mogelijk zou zijn. Daar konden we geen genoegen mee nemen, en jullie beslisten om samen met ons de “Detox-uitdaging” aan te gaan.

Actie!

Samen zijn we dus tot actie overgegaan. We hebben wetenschappelijke rapporten gepubliceerd, labotests uitgevoerd, acties gevoerd voor winkels, modeshows georganiseerd, de luxesector uitgedaagd voor een duel, de verschillende merken tegen elkaar uitgespeeld en zelfs bergen beklommen.

De druk die we hebben uitgeoefend, in de winkels en via de sociale media, heeft uiteindelijk geloond.

Vandaag hebben 80 textielbedrijven ons “Detox-charter” ondertekend. Zij hebben zich ertoe verbonden het gebruik en het lozen van gevaarlijke chemische producten tegen 2020 terug te dringen.

Die bedrijven vertegenwoordigen 15% van de wereldwijde textielproductie!

Onmiskenbare vooruitgang

Veel internationale merken zoals Zara of Adidas hebben beslist hun verantwoordelijkheid te nemen: zij testen de uitstoot van het afvalwater uit hun fabrieken, doen inspanningen om meer transparantie te bieden over hun onderaannemers (in China of in Mexico bijvoorbeeld) en vervangen de gevaarlijke chemische producten door minder schadelijke alternatieven.

Wij hebben niet enkel onze waterlopen zuiverder gemaakt, maar we hebben ook geholpen om het leven van de mensen die in de fabrieken werken of in de omgeving wonen te verbeteren.

Dit is pas het begin

Dit is pas het begin van deze revolutie in de mode en er is nog veel werk te doen, vooral ook omdat de textielproductie nog altijd verder groeit, het afval zich opstapelt en de oceanen vervuild worden door de microplasticvezels van onze kleding.

Wij vragen de consumenten vandaag om zich bewust te worden van de milieuschade als gevolg van onze kledingproductie en om op een andere manier kleding te gaan consumeren: minder kopen en van betere kwaliteit, kleren ruilen, recycleren, …

Wij vragen ook aan de politiek verantwoordelijken, zowel in de landen waar de kleding wordt geproduceerd als waar ze wordt geïmporteerd, om de beste praktijken om te zetten in regelgeving.

En ten slotte roepen wij de hele textielindustrie op om het Detox-charter van Greenpeace goed te keuren. Sommige merken hebben dat al gedaan… Alle concurrenten kunnen en moeten volgen!

Download het volledige rapport in het Engels