Aan zij die zich heldhaftig verzetten tegen Uplace: u wordt ook op het appel verwacht als er in het najaar over de verbreding van de Brusselse ring beslist wordt. Want megolomaan winkelcentrum of meer rijstroken, allebei veroorzaken ze meer fijn stof in onze longen.

De steden Leuven en Vilvoorde, Unizo, SP.A-voorzitter Tobback, de Vlaamse Bouwmeester en Touring keurden de beslissing van Joke Schauvliege onmiddellijk af. En terecht. Ook de milieubeweging kantte zich van in het begin tegen dit negentiende-eeuwse en vervuilende monsterproject.

We zijn blij met zoveel bondgenoten. Het argument van dieselroet door het bijkomende verkeer – en de impact daarvan op de volksgezondheid – kwam nog nooit zo vaak aan bod. Maar, mede-anti-Uplacers, zullen jullie ook op de barricaden staan tegen de geplande verbreding van die Brusselse ring en voor échte oplossingen voor de files? Want ook dat megalomane project zorgt voor meer luchtverontreiniging.

Aanzuigeffect

Tegenstanders van het project wijzen terecht op de 25.000 auto's extra per dag als Uplace er komt. Uit de mobiliteitsstudies die voor de Brusselse ring al zijn opgesteld, blijkt zwart op wit dat ook een verbreding van de Ring tot een pak bijkomend verkeer zal leiden. 33 procent extra verkeer om precies te zijn , of 54.000 extra voertuigen per dag op de noordelijke Ring.

De impact van de extra rijstroken op het sluipverkeer is zo goed als verwaarloosbaar, blijkt uit diezelfde studies. Dit bekende 'aanzuigeffect' van extra rijstroken werd in het buitenland al uitgebreid bestudeerd en bewezen, en keldert het 'heilzame' effect van extra rijstroken voor het fileleed. Na enkele jaren staan we opnieuw stil, kuchend.

Het lijkt me dus logisch dat zij die nu meestrijden tegen Uplace en al het schadelijke fijn stof en dieselroet, hetzelfde zullen doen wanneer de verbredingsplannen opnieuw op tafel komen later dit jaar. Onze nieuwe bondgenoten, zoals Unizo, de gemeente Vilvoorde en de SP.A, zijn eerder voorstanders van extra rijstroken op de Ring. Maar wij rekenen nu op hun gezond verstand en consequente houding. Samen zullen we nu ijveren voor een betere luchtkwaliteit en meer leefbaarheid in en rondom de hoofdstad.

Milieueffecten

Tot slot is het opmerkelijk dat in de Uplace-discussie nu al wordt uitgegaan van een verbreding van de Ring, ook in het milieueffectenrapport waarop Joke Schauvliege haar beslissing baseerde. Nochtans loopt er over die milieueffecten nog een procedure en is de beslissing nog helemaal niet genomen.

Dit zegt veel over hoe de Vlaamse regering kijkt naar de analyse van milieueffecten: zulke rapporten zijn vaak niet meer dan een glijmiddel om een voorgenomen plan erdoor te duwen. Een zoveelste schandvlek op het “milieubeleid" van deze Vlaamse regering.