Met de publicatie van het milieueffectenrapport komt de natte droom van de Vlaamse regering weer een stap dichterbij: extra rijstroken op de ring rond Brussel. In dit rapport zou je toch mogen verwachten dat het milieu centraal staat? Niet dus.

Twee weken geleden raakte het strategisch milieueffectenrapport (MER) over de Brusselse ring bekend. Deze MER onderzoekt de verschillende scenario's om de mobiliteitsproblemen op de Ring aan te pakken. Een verbreding komt aan bod, maar ook een scenario zonder bijkomende rijstroken, rekeningrijden, beter openbaar vervoer en een goede fietsinfrastructuur.

Het alternatieve scenario zonder extra rijstroken zorgt voor minder gereden kilometers op de Ring en de invalswegen, voor minder uitstoot van CO2 en fijn stof, en voor minder geluidsoverlast. Toch laten de auteurs van het rapport met wat kunst- en vliegwerk het verbredingsscenario beter scoren op vlak van gezondheid dan het alternatieve scenario zonder extra rijstroken.Hiervoor werd een twijfelachtige onderzoeksmethode uit de kast gehaald. Men neemt bovendien de doorstroming van het verkeer en niet de impact op het milieu als hét uitgangspunt voor de vergelijking tussen scenario's. En zoiets heet dan een milieueffectenrapport.

Een verbreding van de Ring zou tijdelijk wel wat soelaas brengen, maar niet op lange termijn. Extra rijstroken zuigen op hun beurt bijkomend verkeer aan. Uit buitenlandse voorbeelden bleek al meermaals dat meer rijstroken na enkele jaren weer dichtslibben.

Het probleem is dat het rapport het verbredingsscenario niet alleenstaand bekijkt, maar de alternatieve maatregelen meerekent. De vele voordelen van het gecombineerde scenario 'bredere Ring + alternatieve maatregelen' zijn dus grotendeels toe te schrijven aan de alternatieve maatregelen en niet aan de extra rijstroken.

Ook omgekeerd geldt dat: extra rijstroken doen afbreuk aan de positieve effecten van de alternatieve maatregelen. Zo zorgt het verbredingsscenario er bijvoorbeeld voor dat minder mensen het openbaar vervoer nemen. Tegelijk investeren in alternatieve maatregelen en extra rijstroken is dus niet alleen financieel onrealistisch, het is ook bullshit: in de praktijk werkt dat niet. Maar minister Crevits blijft zweren bij een EN-EN-verhaal.

Deze scheve manier van scenario's vergelijken is allesbehalve wetenschappelijk verantwoord. Is dit onkunde of politieke inmenging bij het opstellen van dit “onafhankelijke” milieueffectenrapport? Zitten er trouwens klimaatnegationisten in de Vlaamse regering? De klimaatimpact is in dit rapport totaal onvindbaar. Nochtans zorgt het verkeer voor de grootste toename van broeikasgassen, terwijl de uitstoot van de meeste andere sectoren daalt of stabiliseert. Om de internationale klimaatdoelstellingen te halen, moet de uitstoot van transport naar beneden, Hilde, Kris en Joke! Jullie beseffen dit nog altijd niet.

Het plan voor de Brusselse ring krijgt dus stilaan Oosterweel-allures. Ook in Antwerpen wil de Vlaamse regering een kortzichtige oplossing voor fileproblemen door de strot van de bevolking rammen. Hoeveel zullen deze nepoplossingen de maatschappij kosten op vlak van publiek geld voor extra rijstroken, klimaat en gezondheid? De verbreding van de Brusselse ring heeft op lange termijn alleen maar nadelen. En neen Hilde, enkele gemanipuleerde rapporten kunnen dat niet verdoezelen. Als onafhankelijke milieuorganisatie houden wij een oogje in het zeil.

- Bekijk het strategisch milieueffectenrapport over de Ring

- Lees de volledige analyse van het milieueffectenrapport door de actiegroep Modal Shift