Onze activisten richtten zich vrijdag tot Volkswagen op het autosalon van Genève. Begin deze week kondigde VW een pak groene investeringen aan, wat zeker deels te danken is aan de druk van een half miljoen Jedi die zich achter onze campagne hebben geschaard. Toch heeft de Duitse autobouwer nog een lange weg te gaan.

Actie aan het Autosalon in Genève.

Volkswagen belooft massale investeringen om de efficiëntie van zijn wagenpark te vergroten. De grootste autobouwer van Europa liet ook weten dat hij tegen 2015 beter zal presteren dan de Europese norm voorschrijft. We hebben het hier over dezelfde norm die Volkswagen in 2007 nog naar de prullenmand verwees omdat die “technisch onhaalbaar” was en zou leiden tot een enorm verlies van banen.

Akkoord, de huidige ambities van VW zijn een eerste stap in de goede richting. Ze tonen aan dat het verzet van onze Jedi vruchten afwerpt. Maar we kunnen nog niet van een overwinning spreken. Zijn ambities blijven immers beperkt tot 2015. En wat erna? We weten niet of Volkswagen de wettelijke norm van 95 gram CO2/km tegen 2020 zal halen, of zal lobbyen om deze af te zwakken. De geschiedenis heeft ons geleerd dat je zulke 'groene statements' van autobouwers met een korrel zout moet nemen.

Om geloofwaardig te zijn en een voortrekkersrol te spelen in de auto-industrie moet VW toekomstige Europese normen publiekelijk steunen, deze nastreven en zelfs beter doen. Volkswagen heeft reeds getoond dat het de technologie in huis heeft om als grootste autobouwer van Europa de leiding te nemen in de strijd tegen klimaatverandering.

Zolang ze weigeren vastgelegde normen te ondersteunen en zelfs contraproductief lobbywerk verrichten, mogen we de druk niet van de ketel halen.

Volg de campagne hier.