Het gebeurt toch niet elke dag: een wei vol met mensen samen met een resem bekende artiesten met een klaar en duidelijke boodschap aan onze politici. Op Rock the Ring, het festival dat Greenpeace gisteren in Vilvoorde organiseerde, klonk de roep naar duurzame oplossingen voor de fileproblemen luid en krachtig. Hoe luid kan je zien in het videoverslag hieronder. Wat een aftrap van de Week van de Mobiliteit!

Ondanks een mindere dag van de weergoden zakten toch zo'n duizend mensen af naar Vilvoorde voor Rock the Ring. Een publiek van jong en oud dat de regen doorstond en genoot van de goeie muziek en verschillende randanimaties. Ook verschillende politici kwamen naar het Park Rolleveld. Voor mij de gelegenheid om hen nog eens het waarom van deze dag uit de doeken te doen.

Met dit festival wou Greenpeace op een positieve manier de verbreding van de Ring en de achterliggende plannen voor de Brusselse regio aanklagen. De Vlaamse overheid houdt immers vol dat ze de fileproblemen op de Brusselse ring wil aanpakken, maar in realiteit is men stelselmatig een complete verkeerschaos aan het organiseren.

Een verbreding van de Ring – het hart van het Belgische wegennetwerk - zou maar liefst 30 procent meer verkeer aantrekken. Dat blijkt zwart op wit uit de mobiliteitsstudie die de Vlaamse overheid liet uitvoeren. Een bredere Ring zou niet alleen het fileprobleem vergroten, maar ook zwaar wegen op de leefbaarheid in de regio. Toch blijft onze overheid vasthouden aan een scenario met extra rijstroken. Ik vraag me dan af: lezen ze op de Vlaamse kabinetten wel hun eigen studies? Hieruit blijkt helaas nog maar eens dat studies vaak maar een glijmiddel zijn om een vooraf gemaakte keuze door te drukken. Maar nog meer beton lost de files dus niet op, kost veel geld, en zal Brussel en de Vlaamse Rand nog meer verstikken.

In plaats van de files op een structurele manier aan te pakken, blijven zowel Vlaanderen als Brussel bovendien het pad effenen voor nog meer verkeer. Er liggen vandaag plannen klaar voor grote shoppingcentra of kantoorgebouwen vlakbij de Ring, en voor de uitbreiding van logistieke terreinen (lees: meer vrachtverkeer). Concreet is er het shoppingcentra Uplace in Machelen en een logistiek bedrijventerrein in Meise-Westrode langs de A12, maar het zijn lang niet de enige voorbeelden. De regio dreigt simpelweg overspoeld te worden door al dat bijkomende verkeer. Die waarschuwing staat opnieuw in een studie van de Vlaamse overheid.

Ik hoor het je hardop denken: als uit grondig studiewerk blijkt dat deze megalomane plannen de regio nog meer doen dichtslibben, waarom worden ze dan niet naar de prullenmand verwezen? De verklaring is simpel. De Vlaamse en ook de Brusselse overheid laten zich al te makkelijk bij het handje nemen door projectontwikkelaars. Die hebben uiteraard hun eigen belangen en zijn minder geïnteresseerd in de mogelijke impact van hun project op de mobiliteit of de leefbaarheid van de regio. Laat staan dat ze oog hebben voor de totaalimpact van hun project in combinatie met verschillende andere in de regio. Het is net de taak van een overheid om het volledige plaatje te bekijken, en de impact van al die plannen op mobileit, leefbaarheid en milieu te bewaken. In de realiteit gebeurt dat amper, wat leidt tot ongecoördineerd en ondoordacht beleid op het vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit.

We mogen ons niks laten wijsmaken. Hoe mooi het verhaal ook mag klinken over het oplossen van de files met een zogenaamde 'optimalisering van de Ring', de realiteit is dat het niks oplost en dat ze tegelijk bezig is de verkeersknoop nog eens extra goed aan te trekken.

Tijd dus voor échte oplossingen voor de files. Eenvoudige maatregelen kunnen zorgen voor een pak minder verkeer en files op de Ring, waardoor een dure en nutteloze verbreding niet nodig is. Zo zorgt rekeningrijden voor minder verkeer tijdens de spits, moeten we de fiscale voordelen voor bedrijfswagens durven afbouwen, is er nood aan betere fietsinfrastructuur, beter openbaar vervoer en een verstandige ruimtelijke ordening. De alternatieven bestaan, maar vergen wel politieke moed. Samen met artiesten als Johan Verminnen, Yevgueni en Bert Kruismans hopen we dat Rock the Ring een dynamiek op gang heeft gebracht voor een duurzamere mobiliteit. En wie weet is een tweede editie dan al niet meer nodig!

Week van de Mobiliteit

Zoals elk jaar midden september gaat deze week extra aandacht naar duurzame mobiliteit. Tijdens die week zijn er tal van activiteiten en infomomenten met als thema: “Laat je auto thuis, geniet van de voordelen”. Tal van activiteiten en evementen staan op stapel deze week, met natuurlijk als de ondertussen welbekende kers op de taart: een autoloze zondag in de stadscentra van onder meer Brussel, Antwerpen, Leuven, Gent, Brugge, Mechelen, ... Meer info vind je www.weekvandemobiliteit.be