Beste minister Hilde Crevits, vorige maand stuurde ik u een e-mail met mijn bezorgdheid over de klimaatimpact van de verbredingsplannen voor de Brusselse ring. Zoals een heel aantal anderen kreeg ik vorige week een antwoord terug vol met wist-je-datjes.

Op school had ik een hekel aan onderwijzers met zulke belerende toon. U kent ze wel, van het type ‘ik weet hoe de wereld werkt en jullie hebben nog alles te leren’. Ik kan me vergissen, maar diezelfde toon herkende ik in het antwoord van uw kabinet op mijn e-mail. Ik voelde me opnieuw op de schoolbanken na het stellen van een terechte vraag: ik kreeg enkele lukrake wist-je-datjes naar mijn hoofd geslingerd en daarmee moest het gelijk (en mijn ongelijk) maar bewezen zijn.

Wel, als we dan toch bezig zijn, heb ik ook enkele weetjes voor u, mevrouw de minister.
Wist u dat :

  • de mobiliteits- en milieustudies die in uw opdracht gebeurden over de verbredingsplannen interessante lectuur zijn?

  • daaruit onder andere blijkt dat uw plannen de verkeersveiligheid niét zullen aanpakken, ondanks een scheiding van het lokale en doorgaande verkeer? De reden is simpel: uw plannen zullen ook zorgen voor meer verkeer, waardoor de kans op ongevallen opnieuw toeneemt.

  • daarin ook zwart-op-wit staat dat de doorstroming op die verzadigde ring zelfs op korte termijn amper of helemaal niet zal verbeteren door de bijkomende rijstroken?

  • ook dat de extra rijstroken zelfs op korte termijn een verwaarloosbare impact op het sluipverkeer in de regio zullen hebben?

Echt interessante lectuur, die door u bestelde rapporten. Ik kan ze u van harte aanraden.

Laat ons wel wezen: u weet evengoed als ik dat die bijkomende rijstroken niet veel zoden aan de dijk zullen brengen. Uw kabinet ontkende dat trouwens niet in een onderhoud met ons enkele weken geleden. Als we effectief die files willen aanpakken, zijn moedigere keuzes nodig dan het populaire idee om wat meer plaats te maken voor het wegverkeer. Een verstandige ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. Het shoppingcentrum Uplace dient daar als prachtig voorbeeld van hoe het niet moet.

Het wegwerken van de fiscale voordelen voor bedrijfswagens is een andere prioriteit waar wij in uw rapporten trouwens niets over gelezen hebben. Jammer, want maar liefst 1 op 2 auto's in de files tijdens de spits op de Brusselse ring is een bedrijfswagen. U weet net zo goed als ik dat die naar niet allemaal hoeven te zijn. Velen onder hen worden door het huidige fiscale systeem letterlijk in de auto geduwd. Als u het écht meent met het aanpakken van de files op de Brusselse ring, pleit dan bij uw federale collega's om het fiscale paradijs voor bedrijfswagens dringend af te bouwen.

Verder lezen wij natuurlijk graag dat u werk wil maken van een beter openbaar vervoer en veilige infrastructuur voor de fiets. Uit de rapporten waar ik hierboven naar verwijs blijkt ook dat die investeringen wél zullen renderen. Op vlak van milieu, maar ook om de files aan te pakken zijn zij wel een garantie voor succes. Maar net omdat deze pistes zo doeltreffend blijken te zijn, moeten zij ook de absolute prioriteit krijgen. Elke euro die u moet uitgeven aan inefficiënte en vervuilende bijkomende rijstroken kan hierin niet worden geïnvesteerd. Dit houdt het risico in op een te versnipperd investeringsbeleid, zoals ook onze collega's van de Fietsersbond afgelopen week al aanklaagden.

En nog enkele laatste wist-je-datjes om het af te leren.
Wist u dat:

  • de stad Kopenhagen alleen al jaarlijks (!) gemiddeld 10 miljoen euro in fietsinfrastructuur investeert?

  • volgens het Vlaams Milieurapport (MIRA 2012), het verkeer en niet langer de industrie nu milieuprobleem nummer één in Vlaanderen is?

  • verkeer op en rond de Brusselse ring vandaag al goed is voor meer dan 13% van de totale Belgische CO2-uitstoot van het wegverkeer? En dat de verbredingsplannen die uitstoot met nog eens 10% zouden doen stijgen?

  • dat de uitstoot van verkeer met minstens 15% en liefst 21% naar beneden moet wil Vlaanderen haar Europese klimaatdoelstellingen behalen?

  • we jaarlijks meer dan vijf miljard euro spenderen aan ziektekosten door luchtvervuiling, en dat de grootste vervuilers in België verkeer en transport blijken te zijn?

Genoeg redenen dus om uw halsstarrig vasthouden aan het zogenaamd 'optimaliseren' van de Ring te staken. Want ik ben verheugd te lezen dat u onze bezorgdheid over de klimaatverandering oprecht deelt, mevrouw de minister. Maar uw beleidskeuzes zijn tot nu toe jammer genoeg het bewijs van het tegendeel...