Je weet vast wel dat de Noordpool enorm snel smelt door de klimaatopwarming. Maar terwijl sommigen dit zien als een waarschuwingssignaal, zien anderen een buitenkans: naarmate het ijs verdwijnt, trekken oliebedrijven en vissersvloten steeds verder naar het noorden om deze nieuwe oceaan leeg te zuigen.

All rights reserved. Copyright : Eve Lloyd Knight

Je weet waarschijnlijk ook wel dat het fout is om een slag te slaan uit het smeltende ijs door nog meer van de olie op te pompen die het probleem net veroorzaakt heeft. Maar wist je ook dat er een hoop problemen aan industriële visserij verbonden zijn?

Hier zijn 5 minder bekende manieren waarop verwoestende vissersvloten de Noordpool bedreigen – en ontdek hoe jij die kan helpen afwenden:

1. Sleepnetvisserij

Een sleepnet is een zwaar type vistuig dat over de oceaanbodem wordt gesleept en daarbij alles op zijn pad vernietigt: zeeveren (een soort koralen), zachte koralen en slangsterren (nauw verwant aan zeesterren). Over de jaren heen zien we steeds meer zware trawlers met sleepnetten in de wateren rond Spitsbergen, in het Noorse deel van de Noordpool. De gevolgen van sleepnetvisserij in dit kwetsbare, grotendeels onontdekte ecosysteem kunnen verschrikkelijk zijn: onbekende soorten kunnen voor altijd verloren gaan, terwijl enkel een spoor van vernieling achterblijft.

2. Bijvangst

Veel vissen rond de Noordpool leven dicht bij de bodem, waardoor de trawlers in hun jacht op kabeljauw of haring alles opscheppen – ook soorten die ze helemaal niet willen en die vervolgens onnodig gedood worden. Een voorbeeld hiervan is de mysterieuze Groenlandse haai, een traag en slechtziend dier dat maar één centimeter per jaar groeit. Dit unieke dier is nu al ‘bijna bedreigd’, maar dat zou snel kunnen veranderen als gevolg van industriële visserij rond de Noordpool

3. Vervuilend plastic

Vissersboten dumpen een hoop afval in de oceaan, vooral plastic. Wanneer ze niet meer gebruikt worden, belanden oude netten, lijnen en vallen in het water, waar ze een enorme impact hebben op het zeeleven. In de zomer van 2014 werden ijsberen twee maal op het nippertje bevrijd uit afgedankt vistuig langs de kust van Spitsbergen, maar de tienduizenden oude netten maken jaarlijks talloze slachtoffers.

4. Geluidsoverlast

 

Meer industriële visserij betekent ook meer onderwaterlawaai. Het geluid van vissersboten wordt onder water versterkt en beïnvloedt zeezoogdieren zoals narwallen en beluga’s, die geluid gebruiken om met elkaar te communiceren en voedsel te vinden. Geluidsoverlast verstoort hun communicatie en dwingt ze te vluchten naar rustiger gebieden. Bovendien kan aanhoudende geluidsoverlast de voortplanting van deze bijna bedreigde dieren in gevaar brengen.

5. Verbonden ecosystemen

We weten dat het leven met elkaar verbonden is, maar er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de invloed die Arctische ecosystemen op het land en in het water op elkaar hebben. Wel weten we dat ze sterk van elkaar afhankelijk zijn. Zo verpletteren zware sleepnetten het leven op de zeebodem, zoals schelpen en wormen. Hierdoor is er minder voedsel voor de walrussen die deze schelpen eten – en al enorme hinder ondervinden van het verdwijnende zee-ijs. Het ecosysteem rond de Noordpool staat nu al onder druk – de impact van industriële visserij erop kan ronduit rampzalig zijn.

Jij kunt de Noordpool helpen. Vraag de Noorse regering het kwetsbare ecosysteem rond Spitsbergen te beschermen tegen verwoestende visserij.