We krijgen bij Greenpeace dikwijls de vraag: hoe kan ik mezelf en mijn gezin beschermen tegen luchtvervuiling?

De beste manier om ervoor te zorgen dat niemand nog ongezonde lucht moet inademen, blijft een grote shift in onze mobiliteit: naar hernieuwbare energie, gedeeld transport en een betere ruimtelijke planning. Daar zetten we met de nieuwe Clean Air-campagne mee onze schouders onder.

Toch zijn er enkele eenvoudige dingen die je kan doen om de ergste vormen van luchtvervuiling te vermijden. Voor de tips in deze video hebben we ons gebaseerd op het advies van wetenschappers en milieu-experts. Maar het is geen rocket science, zoals je kan zien...