De kerncentrales in ons land sluiten tegen 2025, OK. Maar wat met al het kernafval dat nog honderdduizenden jaren radioactief blijft? Simpel: stop het in de grond en vergeet het. En vraag de burger zeker niet of hij wel een nucleair stort onder zijn tuin wil.

Dat lijkt althans de opvatting te zijn van NIRAS, de nationale instelling voor kernafval. Eerder dit jaar kwam het namelijk met een nieuw beleidsvoorstel voor het ergste kernafval. Dit is het afval dat nog vele duizenden en soms zelfs miljoenen jaren zeer gevaarlijk blijft. Niet meteen iets wat je voor eeuwig onder je gemeente wil hebben liggen.

Geen kleine aanpassing

Toch wil NIRAS het principe van de geologische berging voor dit type afval erdoor drukken zonder de impact hiervan op het milieu te laten onderzoeken, maar vooral zonder burgers en gemeenten hierbij te betrekken.

Zogenaamd omdat het slechts om “een kleine aanpassing” gaat op het vorige voorstel uit 2010 - waar toen al duizenden klachten tegen werden ingediend. Maar waar het toen om een klein deeltje van ons land ging - de Boomse kleilaag onder 21 Kempense gemeenten tegen de grens met Nederland - is dit keer heel België mogelijks gastheer van deze nucleaire erfenis.

Regering moet de burger inspraak geven

Kan niet, vinden wij. Er zijn, ook internationaal, nog een heleboel vraagtekens rond geologische berging en de burger verdient hierover correct geïnformeerd en geconsulteerd te worden. Daarom roepen we de federale regering op om wél een grondige analyse van de milieueffecten van dit voorstel te maken en, vooraleer ze een besluit neemt, de bevolking inspraak te geven.

Voor meer info: check de briefing over het nieuwe beleidsvoorstel en onze eisen