Een undercover onderzoek door Greenpeace bracht aan het licht hoe fossiele brandstofbedrijven in het geheim academici aan prestigieuze Amerikaanse universiteiten betalen om rapporten te schrijven die twijfel zaaien over de stand van de klimaatwetenschap en de commerciële belangen van deze bedrijven behartigen.

Lees het volledige verhaal op energydesk.greenpeace.org.

Een gunstig rapport voor de fossiele industrie? – Ja, en wij leveren het papier om op te schrijven.

Verslaggevers van Greenpeace UK deden zich voor als vertegenwoordigers van olie- en gasbedrijven. Ze vroegen academici van de Amerikaanse Princeton en Penn State universiteiten om rapporten te schrijven over de voordelen van CO2 en het gebruik van steenkool in ontwikkelingslanden. De professoren stemden toe deze rapporten te schrijven en zeiden dat ze de bron van de financiering hiervoor niet hoefden vrij te geven.

Fossiele financiering en fictieve peer reviews

Verwijzend naar documenten betaald door de fossiele industrie – met inbegrip van getuigenissen op hoorzittingen en krantenartikelen – zei Penn State professor Frank Clemente: “In geen van deze gevallen is de sponsor vermeld. Al mijn werk is gepubliceerd als onafhankelijk deskundige.”

Princeton professor William Happer, een belangrijke stem in klimaatsceptische kringen, stemde toe een rapport te schrijven voor een oliebedrijf uit het Midden-Oosten en het bedrijf als financiële bron geheim te houden. Hij gaf ook details over een niet-officiële peer review-procedure door de Global Warming Policy Foundation (GWPF), een Britse klimaatsceptische denktank. Hij gaf aan een door de olie-industrie gefinancierd rapport door een vergelijkbare procedure te kunnen loodsen, nadat hij had toegegeven dat het moeilijk zou zijn om het in een academisch tijdschrift te kunnen publiceren.

De bevindingen van het undercover onderzoek doen denken aan het schandaal rond Willie Soon, een vooraanstaand academicus die werd ontmaskerd door de New York Times. Ook hij nam giften van fossiele brandstofbedrijven en anonieme schenkers aan in ruil voor klimaatsceptische wetenschappelijke rapporten.

Tijd dat klimaatsceptici open kaart spelen

Dit onderzoek legt een netwerk van academische huurlingen bloot en een achterpoortje dat fossiele brandstofbedrijven toelaat het klimaatdebat in het geheim te beïnvloeden zonder zelf met de vinger gewezen te worden. Professoren aan prestigieuze universiteiten laten zich met andere woorden inhuren door de fossiele industrie om rapporten te schrijven die twijfel zaaien over de stand van de klimaatwetenschap, en verzwijgen die financiering bovendien voor het publiek.

De vraag die zich nu stelt is vrij simpel: hoeveel van de wetenschappelijke rapporten die de klimaatverandering in vraag stellen werden de voorbije jaren in feite gefinancierd door de olie-, steenkool- en gasbedrijven? Ons onderzoek heeft aangetoond hoe ze het doen, de volgende stap is achterhalen hoe vaak. Het is tijd voor klimaatsceptici om eindelijk open kaart te spelen.

Het volledige verhaal en alle documenten vind je terug op energydesk.greenpeace.org.

Door John Sauven, directeur bij Greenpeace UK

Oorspronkelijk artikel in het Engels op http://energydesk.greenpeace.org/2015/12/08/exposed-academics-for-hire/. In het onwaarschijnlijke geval van een fout in de vertaling is de Engelstalige versie correct.