De geplande biomassacentrale van Langerlo komt er definitief niet. Een belangrijke overwinning de milieu- en de lokale burgerbeweging (waaronder Greenpeace Limburg) die het project al jarenlang aanvecht. 

De exploitant van de centrale, de Estse houtkorrelfabrikant Graanul Invest zal naar eigen zeggen het faillissement aan te vragen. Eerder was duidelijk geworden dat de Vlaamse regering geen subsidies zou geven omdat de ombouw van de steenkoolcentrale naar een biomassacentrale veel te laat klaar zou zijn, en het Vlaams Energieagentschap had geweigerd om uitstel te geven.

Organisaties als Greenpeace wijzen er al langer op dat de plannen voor Langerlo slecht zijn voor het milieu en de consument. Volledige bomen verbranden is geen klimaatoplossing. Bovendien was de keuze voor de grootschalige biomassacentrale duur. Met deze beslissing komt er nu een einde aan grootschalige biomassa in Vlaanderen.

Studies liegen er niet om
Uit een studie die Energyville onlangs uitvoerde in opdracht van de milieubeweging bleek dat we 1 miljard euro aan subsidies kunnen uitsparen door te kiezen voor wind- en zonne-energie in plaats van de biomassacentrale van Langerlo. Er is dus ruimte om de Turteltaks te verlagen én meer ambitie te tonen voor wind- en zonne-energie. Ook studiebureau 3E illustreerde dit.

Greenpeace Limburg tevreden
Wim Stevens van Greenpeace Limburg is tevreden. “We hebben ons samen met andere lokale partners gegroepeerd in Transitie Limburg. Op die manier hadden we een groter draagvlak om het Langerlo-dossier aan te pakken. De vele uren werk die erin zijn gekropen, hebben uiteindelijk wel een mooi resultaat opgeleverd.”

Maar we zijn nog niet aan het einde van de rit, beseft hij. “Nu moet de echte energietransitie beginnen, waarin ook wij een rol te vervullen hebben.”

Duurzame energietoekomst
Met de sluiting van Langerlo ligt de weg open voor een echt duurzame energietoekomst met veel meer wind- en zonne-energie. Ook de uitbouw van groene warmte moet worden versneld. Tot slot moeten we volop inzetten op energiebesparing, want de allergroenste energie is nog steeds die die je niet verbruikt.

Doelstellingen 2020
Wat betekent dit nieuws voor de hernieuwbare energiedoelstellingen voor 2020? Dat het moeilijk wordt, maar niet onmogelijk. Belangrijker is dat we nu het energiesysteem ingrijpend hervormen zonder valse oplossingen voor boekhoudkundige winst op korte termijn. Zonder projecten als Langerlo dus.

Meer zon
De oplossingen zijn er. Het rekenwerk is gemaakt. Nu is het aan het beleid om kleur te bekennen. Willen we meer zonne-energie? Dan moet de markt, die nu stilaan weer aantrekt, helemaal een doorstart nemen. Dat kan door investeringen in zonnepanelen ook voor grote daken weer interessant te maken - denk aan het enorme potentieel bij bijvoorbeeld grote bedrijven of scholen.

Meer wind
Ook windenergie kan en moet vooruit. Vandaag hebben windturbines nog al te vaak te kampen met het ‘niet in mijn achtertuin’-syndroom. Ook daar zijn bewezen oplossingen voor: geef de energie in handen van de burgers door hen van bij het begin te betrekken bij de planning en financiering, zodat ze niet alleen de lasten maar ook de lusten krijgen.

Op de Noordzee is er ook nog ruimte om extra turbines te plaatsen. Tegen 2030 kunnen we 12.700 GWh aan windenergie op zee oogsten, goed voor het verbruik van meer dan 3 miljoen gezinnen. De drastische kostprijsdalingen van de windparken in Nederland tonen aan dat we met een doordachte aanpak ook op zee voor een veel lagere kostprijs nog veel verder kunnen springen.

Sociaal plan
We verwachten van minister Bart Tommelein en van exploitant Graanul Invest dat ze snel duidelijkheid scheppen voor de werknemers van de centrale in Langerlo, die intussen al twee jaar in onzekerheid leven. Er is een sterk sociaal plan nodig, met begeleiding van de werknemers naar een waardevolle, duurzame en toekomstgerichte job.