Tot in Estland moesten ze gaan zoeken. Maar er is dus een nieuwe investeerder gevonden die de afgedankte steenkoolcentrale van Langerlo wil ombouwen om er 'bio'massa in op te stoken. Bij Graanul Invest tellen ze nu al de beloofde miljarden aan belastinggeld, maar verder wordt er echt niemand beter van deze groene illusie.

Grote biomassa is een ramp voor klimaat en milieu

Het lijkt op het eerste gezicht een prachtig verhaal. Een oude, vervuilende steenkoolcentrale krijgt een nieuw leven en gaat groene stroom produceren om het klimaat te redden. Die mythe is intussen al veelvuldig doorprikt. De steenkoolcentrale van Langerlo stootte jaarlijks ongeveer 3 miljoen ton CO2 uit, de 'groene' versie met biomassa klokt af op 2 miljoen ton per jaar. Nee, het klimaat wordt niet beter van Langerlo.

“Bomen nemen CO2 op en hout verbranden is dus CO2-neutraal”. Dankzij deze beperkte kijk telt biomassa mee als groene stroom voor onze Europese klimaatdoelen. Een groot deel van de 1,6 miljoen ton houtkorrels die elk jaar zullen worden opgestookt in Langerlo komt echter uit de VS, waar leverancier Enviva betrokken is bij kaalkap van waardevolle bossen - die we bovendien nodig hebben in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het is dus puur boekhoudkundig bedrog om dit als goed klimaatbeleid te beschouwen. Ook de natuur wordt niet beter van Langerlo.

Ook belastingbetalers en werknemers verliezen

De biomassacentrale zou er ook maar komen op de rug van de Vlaamse belastingbetaler. 2,4 miljard euro subsidies liggen immers te wachten op de Estse investeerder. Elke Vlaming zal via de Turteltaks minstens 10 jaar lang meebetalen aan een vervuilende centrale die niemand wil. Experts noemen biomassa zelfs 'diesel 2.0' omdat bij de verbranding hopen fijn stof en roet vrijkomen. Dus nee, ook de portemonnee noch de gezondheid van de belastingbetaler worden beter van Langerlo.

De overname door Graanul Invest zorgde wel voor opluchting bij het personeel van de centrale, en daar heb ik alle begrip voor. Zij leven al meer dan een jaar in onzekerheid. Maar is dit geen vergiftigd geschenk? Grootschalige biomassa is vandaag al niet rendabel en zal het in de toekomst nog lastiger krijgen. Zon en wind zijn nu al goedkoper en hun kost blijft zakken. En zodra de subsidiekraan wordt dichtgedraaid is het hoe dan ook boeken toe. Bovendien is er binnen de Vlaamse regering geen enkele steun meer voor Langerlo, en wordt het vergrootglas al uitgehaald om onder de enorme subsidielast uit te komen. Nee, een zekere toekomst voor de werknemers biedt Langerlo ook al niet.

Kiezen voor echt duurzame energie én jobs

Zo komen we bij de enige 'winnaar' in dit verhaal: overnemer Graanul Invest. Toegegeven, rechtszekerheid voor investeerders is belangrijk, maar er zijn grenzen. Wanneer klimaat, milieu, consument en werknemer de dupe dreigen te worden van een onbezonnen beslissing, moet de Vlaamse regering haar fout erkennen en het algemeen belang voorop stellen - ook al staat daar mogelijk een boete tegenover.

Klimaat, milieu en consument zijn meer gebaat bij écht duurzame energie en voor de werknemers van Langerlo moet er een sociaal plan voor duurzame jobs - in alle betekenissen van het woord - komen. Want Limburg verdient beter dan Langerlo.

Deze blog verscheen als opiniestuk in Het Belang van Limburg op 11 juni