Er is vandaag geen bedrijf dat meer in de media komt dan Eandis, de beheerder van het distributienet voor gas en elektriciteit in Vlaanderen. Waar je de naam Eandis tot voor kort enkel op bordjes bij straatwerken zag, is hij nu niet van de voor- en opiniepagina’s weg te slaan. Partijboegbeelden, professoren en zelfs juristen verdringen elkaar om hun mening te geven over de op handen zijnde investeringsdeal met het Chinese State Grid.

Ook Greenpeace volgt dit dossier van nabij op. Want hoewel de deal in wezen maar om 14% van de aandelen van Eandis gaat, staat er potentieel veel meer op het spel. Deze deal heeft mogelijks een grote impact op ons toekomstig energiebeleid - zonder grondige analyses.

Eerst visie, dan uitvoering

Welk soort elektriciteitsnetten hebben we in een toekomst met veel meer hernieuwbare energie nodig? Hoe kan de energie-infrastructuur de overgang naar een hernieuwbare energietoekomst bevorderen eerder dan afremmen? Wie moet deze infrastructuur beheren en hoe zorgen we dat zij over de nodige kennis beschikken? Wat kan of moet de rol van burger en overheid hierin zijn? De lijst met essentiële vragen is lang, die met antwoorden is vandaag nog veel korter. Er is met andere woorden geen langetermijnvisie over ons energiebeleid.

Greenpeace pleit daarom voor meer tijd. Meer tijd om dit dossier grondig te laten analyseren door mensen met de nodige expertise in complexe, internationale investeringsdeals. Expertise die voorbij het mandaat gaat van de duizenden gemeenteraadsleden die binnenkort over deze deal moeten beslissen. Meer tijd dus om de vele onduidelijkheden die er nog zijn, op te helderen. Maar vooral ook meer tijd om eerst samen een energievisie voor Vlaanderen (en België) op te stellen - en dan pas te beslissen met welke partners die best kan worden ingevuld.