Break Free, de wereldwijde beweging die oproept tot een wereld zonder fossiele brandstoffen, is helemaal terug. Ze verenigt individuen, gemeenschappen, lokale en internationale organisaties die een duidelijk standpunt innemen tegen fossiele brandstoffen en vervuilende energie, en die samen opkomen voor een volledige transitie naar hernieuwbare energie.

In zes continenten komen mensen drie weken lang in actie. Zo waren er het voorbije weekend 1500 deelnemers aan een grote fietstocht in Kroatië, terwijl in Israël lokale gemeenschappen de luchtvervuiling van steenkoolcentrales aan de kaak stelden. In de Arabische wereld werd een online spel gelanceerd om fossiele brandstoffen uit te faseren. Een coalitie van burgerbewegingen en door steenkool getroffen gemeenschappen tot slot voerde in de Filipijnen actie aan het hoofdkantoor van een grote speler in fossiele brandstoffen.

Het is opvallend hoe sterk deze beweging is en hoe ze in één jaar tijd wist te groeien. In meer dan 40 landen weet ze bewegingen te verenigen die actief zijn op het vlak van milieu, sociale rechtvaardigheid, vrouwenrechten en rechten van inheemse volkeren.

Van Chili tot Thailand, van Zuid-Afrika tot Polen vragen mensen om een gezonde toekomst. Onze families verdienen propere lucht en water en een rechtvaardige economie die niet afhankelijk is van vervuilende fossiele brandstofbedrijven die onze gemeenschappen en leefmilieu in gevaar brengen.

Eén van die bedrijven is Total, dat naar olie wil boren bij de monding van de Amazonerivier. Daar werd recent een prachtig rif ontdekt, dat nu echter al meteen bedreigd wordt. Niet alleen hebben we echt niet nog meer oliebronnen nodig, maar bij een olielek dreigt het unieke leven in het hele gebied vernietigd te worden.

Help ons Total te stoppen en het Amazonerif te beschermen! Teken nu.