Electrabel krijgt vandaag, na zeven jaar procederen, nul op het rekest van het Hof van Beroep in Luik in een zaak tegen Greenpeace voor een vreedzame actie in Tihange in 2006. Maar opnieuw legt de energiereus klacht neer tegen ons, ditmaal voor een actie in maart 2014 ook in Tihange.

Te gek voor woorden. Zou Electrabel zich niet beter concentreren op de interne veiligheid van de kerncentrales en de veiligheid van de bevolking? Waarom schept Electrabel niet eens volledige klaarheid in het geval van sabotage van Doel 4? Hoe zit het nu écht met de scheurtjescentrales Doel 3 en Tihange 2? Over die zaken blijft een waas van mysterie en onzekerheid hangen.

Alleen al daarom was onze actie in maart in Tihange gerechtvaardigd. Electrabel heeft de risico’s van de verouderde kerncentrales niet onder controle en probeert de aandacht af te leiden.

Ook de gebeurtenissen in 2006 waren gerechtvaardigd: het was een vreedzame actie die de risico’s van de verouderde kerncentrales aan de kaak wilde stellen. Gelijkaardige acties vonden plaats in Doel en in oude steenkoolcentrales. De milieuorganisatie wilde de beleidsmakers en politici aanzetten tot het bevoorrechten van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in plaats van blind vast te houden aan kernenergie.

De reactie van Electrabel was buiten alle proportie: in vijf gerechtelijke arrondissementen legde het klacht neer. Het beschuldigde Greenpeace en twee ex-werknemers van bendevorming, het toebrengen van schade en onrechtmatige toegang tot een nucleaire site. Enkel de laatste beschuldiging leidde tot een publiek proces.

Voor de correctionele rechtbank van Hoei kwam het onlangs al niet tot een veroordeling van Greenpeace België, de toenmalige campagnedirecteur en de toenmalige energiecampaigner op de beschuldiging van onrechtmatige toegang tot de nucleaire site van Tihange.

Deze ochtend volgde dan het oordeel van het Luikse Hof van Beroep, wederom in ons voordeel. Beide ex-werknemers werden vrijgesproken terwijl de milieuorganisatie weliswaar schuldig bevonden werd maar niet veroordeeld wegens overschrijding van de redelijke termijn. Ook de eis van Electrabel voor het toekennen van een schadevergoeding van 80.000 euro werd door het Hof verworpen.

Hoe absurd ook, met de nieuwe dagvaarding is de kous nog niet af...

- Michel Genet is directeur van Greenpeace België